Home

Achtergrond

Betaling kalverslachtpremie 2002

De Productschappen Vee vLees en Eieren (PVE) voeren sinds begin 2000 de slachtpremieregeling voor kalveren uit. Via deze regeling kan een kalverhouder per kalf een premie ontvangen als het dier aan de voorwaarden voor de premieregeling voldoet.

De PVE hebben in week 26 het premiejaar 2002 voor de slachtpremieregeling kalveren afgesloten. De kalverhouder heeft in die week zijn definitieve nota en beslissingsbrief (met toelichting) over het premiejaar 2002 ontvangen.

Aan de kalverhouders is ruim 10,9 miljoen euro aan saldobetalingen verricht. Het betreft hier het saldo van 40% dat resteerde na twee eerdere voorschotbetalingen van 60%, die in november 2002 respectievelijk maart van dit jaar plaatsv onden. In totaal is er in deze regeling over het premiejaar 2002 ruim 27,3 miljoen euro aan de kalverhouders uitbetaald. De eerste (voorschot) betalingen voor het premiejaar 2003 vinden niet eerder plaats dan 16 oktober 2003.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.