Home

Achtergrond

Alle bezwaren ammoniakzones Gelderland afgewezen

In afwachting van nieuw rijksbeleid heeft de provincie Gelderland 1.100 bezwaren tegen de ammoniakzonering rond de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) afgewezen. Een groot deel van de bezwaren is afkomstig van veehouders.

GS van Gelderland stelden vorig jaar de zonering vast in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Dat leidde tot 1.100 bezwaren. Volgens Gelders gedeputeerde Harry Keereweer is het voor ondoenlijk om de 1.100 bezwaren te beoordelen. ”Daar doen we meer dan een jaar over.” Daar komt bij dat het rijksbeleid dit najaar zal wijzigen. Tegen die achtergrond heeft het bestuurscollege besloten de huidige zonering formeel niet te wijzigen. Het wachten is ook op invulling van de motie-Schreijer. Die motie roept op de ammoniakzonering te beperken tot zeer kwetsbare natuur in plaats van kwetsbare natuur.

Het wachten is op een voorstel van landbouwminister Cees Veerman dat niet in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn. Daardoor vervallen naar verwachting veel bezwaren van veehouders tegen de huidige zonering. Knelpunten die na uitvoering van de motie-Schreijer resteren, worden door de drie Gelderse reconstructiecommissies opnieuw bekeken, zegt Keereweer. Samen met die commissies zal de provincie voor zo’n dertig bedrijven een oplossing op maat vinden.De gedeputeerde benadrukt dat de formele bekrachtiging van de ammoniakzonering ook een positieve kant heeft: het biedt ontwikkelingsruimte aan zo’n 450 intensieve veebedrijven. Deze bedrijven zaten in de jaren negentig door de hinderwetgeving op slot. Ze hebben nu weer ruimte omdat ze zich buiten de zone van 250 meter rondom kwetsbare natuurgebieden bevinden.

De nu formeel vastgestelde ammoniakzonering rondom de EHS ligt vanaf vandaag ter inzage bij de Gelderse gemeenten. Bezwaarmakers kunnen tot 12 september een schriftelijk beroepschrift indienen bij de rechtbank in Arnhem. Uit eerdere rechtspraken bleek dat verenigingen of belangenorganisaties geen partij zijn in deze rechtszaken. Het is dus van belang dat de getroffen veehouder zelf bezwaar maakt.

Lees ook Verenigingen geen partij in zaken tegen Habitat- en Vogelrichtlijn

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.