Home

Achtergrond

Aanleggen van bassin kan in Brabant binnenkort zonder vergunning

Voor de aanleg van een mestbassin of natuurplas is onder bepaalde voorwaarden geen ontgrondingsvergunning meer nodig. Ook worden de regels versoepeld voor het uitvoeren van egalisaties voor landbouwkundige verbeteringen. Dit geldt alleen als de locaties niet liggen in cultuurhistorisch en aardkundig waardevolle gebieden.

Een en ander is het gevolg van de nieuwe provinciale ontgrondingenverordening die tot 9 september voor inspraak ter inzage ligt in gemeentehuizen en in het provinciehuis.

In Brabant worden jaarlijks veel ontgrondingen uitgevoerd. De meeste ontgrondingen zijn bedoeld voor het graven van ondiepe kleinschalige natuurplassen. De Provincie stimuleert natuurontwikkeling en wil daarom dergelijke ontgravingen onder voorwaarden vrijstellen van een vergunning. Het streven is om de nieuwe verordening nog eind 2003 door Provinciale Staten te laten vaststellen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.