Home

Achtergrond

’Weinig steun biologische tuinder’

De vergoeding die het ministerie van landbouw verstrekt aan biologische tuinders, in het kader van de Regeling stimulering biologische productie (RSBP), is dermate laag dat het voor hen geen zin heeft een aanvraag te doen. Dat stelt het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in een rapport over het rijksbeleid voor het landelijk gebied.

Vorig jaar werden door slechts twee tuinders aanvragen ingediend, voor een totaal bedrag van 4.175 euro. Het LEI beschouwt ook het onderdeel ’clusterplannen’ van de Regeling structuurverbetering glastuinbouw (RSG) als weinig stimulerend.

Het LEI beveelt in het algemeen aan regelingen en beleid voor het landelijk gebied meer te stroomlijnen. Volgens het Haagse instituut is vereenvoudiging van regels, meer samenhang, meer maatwerk en een betere communicatie tussen de verschillende bestuurslagen (rijk, provincies en gemeenten) nodig.

Ook dient het ministerie van landbouw zich meer te richten op de uitvoering van beleid, dan op het maken ervan. Wat dit aangaat is het ministerie met het Investeringsprogramma landelijk gebied (ILG) op de goede weg, aldus het Landbouw Economisch Instituut in het rapport.

De minister gaf eind vorig jaar aan te beklijken of en hoe verder te gaan met de RSBP, hierover is nu echter nog geen duidleijkheid.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.