Home

Achtergrond 204 x bekeken

Verrekeningstermijn Minas wordt verlengd

Ter inperking van de nadelige gevolgen van de variaties bij de mestbemonstering wordt de verrekeningstermijn binnen minas verlengd van drie naar zes jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat bedrijven die in 1998 een heffing hebben betaald en deze heffing nog niet hebben kunnen verrekenen, deze heffing alsnog kunnen verrekenen indien zij in 2002, 2003 of 2004 een saldo opbouwen. Dit voorstel tot wijziging van de meststoffenwet ligt momenteel ter goedkeuring bij de Tweede Kamer en zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1998 in werking treden.

Momenteel ligt er een wetsvoorstel inzake de wijziging van de meststoffenwet ter goedkeuring bij de Tweede Kamer. Middels dit wetsvoorstel wordt de termijn dat verrekend kan worden verlengd van drie jaar naar zes jaar. Dat is nu drie jaar. Deze wijziging zal met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1998 in werking treden.

Verrekening kan leiden tot teruggaaf van een betaalde heffing in eerdere jaren en tot vermindering van een heffing in latere jaren. Een saldo kan onbeperkt opgebouwd worden. Het positief saldo dat eventueel resteert na verrekening blijft uiteraard staan en zal meegenomen worden naar het volgende jaar. Wanneer men in een bepaald jaar een positief saldo heeft kan deze verrekend worden met de betaalde heffingen in de voorgaande drie kalenderjaren. Dat betekent ook dat wanneer men in een bepaald jaar een heffing krijgt en geen positief saldo heeft opgebouwd in voorafgaande jaren, men deze achteraf kan verrekenen met eventuele positieve saldo's in de daaropvolgende jaren.

Onder 2,5 GVE/ha geen fosfaatsaldo opbouw mogelijk
Bedrijven met minder dan 2,5 GVE/ha, die de aanvoernorm overschrijden vallen in de verplicht verfijnde aangifte. Echter deze bedrijven kunnen geen fosfaatsaldo opbouwen (stikstofsaldo opbouwen is wel mogelijk).

Rekenvoorbeelden verrekening en opbouw

Voorbeeld 1:
1998 positief saldo 1000 kg
1999 positief saldo 1500 kg
2000 overschot (heffing) 750 kg
2001 positief saldo 250 kg
Opgebouwd saldo dat meegenomen wordt naar 2002 bedraagt 2000 kg. De heffing van 750 kg is in 2000 verrekend met het tot dan opgebouwde positieve saldo.

Voorbeeld 2:
1998 overschot (heffing) 2000 kg
1999 positief saldo 1200 kg
2000 positief saldo 500 kg
2001 positief saldo 200 kg
2002 positief saldo 500 kg
De heffing van 1998 kan men de daaropvolgende drie jaren verrekenen. Aangezien enkel de drie opvolgende jaren meetellen, zal het positief saldo in 2002 niet meer verrekend kunnen worden met de heffing die betaald is in 1998. Dus uiteindelijk heeft men van 1998 100 kg overschot daadwerkelijkbetaald.

Voorbeeld 3:
1998 overschot (heffing) 2000 kg
1999 positief saldo 1300 kg
2000 overschot (heffing) 1000 kg
2001 positief saldo 500 kg
2002 positief saldo 800 kg

De heffing van 1998 kan verrekend worden met de daaropvolgende drie jaren, dus 1999, 2000 en 2001. Echter in 2000 moest er ook een heffing betaald worden, dus de saldo's van 1999 en 2001 kunnen verrekend worden met 1998, dus 1800 kg. De heffing in 2000 kan verrekend worden met positieve saldo's in 2001, 2002 en 2003. Echter het positieve saldo in 2001 is inmiddels al verrekend met de heffing van 1998 en kan dus niet meer verrekend worden met de heffing in 2000. Dus aangezien het positief saldo in 2002 maar 800 kg bedraagt en de heffing in 2000 bedraagt 1000 kg, zal het positief saldo in 2003 minimaal 200 kg moeten bedragen om de heffing van 2000 compleet te kunnen verrekenen. De verrekening geschiedt in de volgorde waarin de heffingen zijn ontstaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.