Home

Achtergrond

Veerman: beloning voor snelle plannen reconstructie

Minister van landbouw Cees Veerman wil snelle reconstructieplannen belonen, en daarmee het eerst aan de slag. Thema’s die voorrang krijgen zijn: duurzame landbouw, varkensvrije zones, water en realisering van de Ecologische Hoofdstructuur. De minsister heeft ook aangegeven dat dure projecten die geen rendement opleveren geen prioriteit hebben.

Dat heeft de minister gezegd in een Kamerdebat over de voortgang van de Reconstructie. Over de precieze invulling beraadt het kabinet zich nog. Wel zei hij, in reactie op de wens van LTO om 150 miljoen euro beschikbaar te stellen voor bedrijfsverplaatsing, dat dure oplossingen geen prioriteit hebben. Veerman zei alleen bedrijven te willen verplaatsen als dat rendement oplevert.

CDA, VVD, LPF en SGP drongen aan op snelle duidelijkheid over de zonering rondom natuurgebieden. In het regeerakkoord is, conform de eerder aangenomen motie-Schreijer, afgesproken alleen 250-meter-zones te hanteren rondom zeer kwetsbare natuur. Staatssecretaris Pieter van Geel (milieu) zei hierover in de zomer met voorstellen te komen, maar daarbij ook rekening te willen houden met internationale natuurrichtlijnen. (Bron: Agd)

Lees ook Budget proefprojecten reconstructie komt niet op

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.