Home

Achtergrond

Subsidies milieuvriendelijke energie

De Eerste Kamer is op 2 juni 2003 unaniem akkoord gegaan met het wetsvoorstel Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Minister Brinkhorst onderging met de behandeling van deze wet zijn parlementaire vuurdoop als minister van Economische Zaken. Hij benadrukte bij de verdediging van het wetsvoorstel zijn ambitie om een krachtige impuls te geven aan verduurzaming van de economie in de brede Europese context.

MEP is een subsidieregeling waarmee de opwekking van duurzame elektriciteit in Nederland uit bijvoorbeeld wind, zon, biomassa- en warmtekrachtinstallaties wordt gestimuleerd. Het aantrekkelijke van de MEP is dat investeerders in nieuwe installaties voor de opwekking van duurzame elektriciteit al vóór de bouw zekerheid kunnen krijgen over de subsidie, en wel voor een periode van maximaal 10 jaar. De wet zal op 1 juli 2003 in werking treden.

Uitvoerder van de MEP is TenneT, de landelijke beheerder van het elektriciteitsnet. De praktische uitvoeringswerkzaamheden voor de MEP brengt TenneT onder in een dochteronderneming, EnerQ, die onder verantwoordelijkheid van TenneT zal werken. De Ministeriële Regelingen met subsidiebedragen en de uitvoeringsregelgeving zullen zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd in de staatscourant. Nadat de regelingen gepubliceerd zijn, zal TenneT de betrokken doelgroepen benaderen met detailinformatie over procedures en voorwaarden.

Bestaande duurzame elektriciteitsinstallaties van na 1996 kunnen ook voor subsidie in aanmerking komen. Producenten van duurzame stroom en warmtekrachtstroom uit bestaande installaties hebben vanaf de inwerkingtreding een half jaar de tijd om zich aan te melden. Meldt men zich later aan, dan geldt het moment van aanmelden als start van de subsidieperiode. Voor warmtekrachtinstallaties wordt de subsidie jaarlijks vastgesteld. In 2003 geldt voor alle elektriciteit van warmtekrachtinstallaties één tarief, namelijk 0,57 eurocent per kilowattuur. Er wordt naar gestreefd om de subsidies in 2004 te differentiëren. Installaties die minder kooldioxide (CO2) uitstoten krijgen dan een hogere subsidie dan installaties die meer CO2 uitstoten. Hiervoor is een zogenaamde CO2 index in ontwikkeling

Subsidiebedragen per kilowattuur

Voor elektriciteit van windturbines op land geldt een subsidie van 4,9 eurocent per kilowattuur. Voor elektriciteit uit zonlicht, waterkrachtinstallaties, windturbines op zee en kleine installaties van maximaal 50 MW waarin uitsluitend zuivere biomassa wordt verbrand, geldt een maximale subsidie van 6,8 eurocent per kilowattuur. Voor het bij- of meestoken van zuivere biomassa in elektriciteitscentrales geldt voor maximaal drie jaar een tarief van 4,8 eurocent per kilowattuur. Voor het bij- of meestoken van biomassa mengstromen geldt een tarief van 2,9 eurocent per kilowattuur.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.