Home

Achtergrond

Provincie Drenthe investeert € 25 mln in landelijk gebied

De provincie Drenthe investeert dit jaar 25 miljoen euro in de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dit lijkt een fors bedrag, maar het zal grotendeels opgaan aan reeds aangegane verplichtingen.Voor de besteding ervan wordt een prestatieovereenkomst gesloten met de Dienst Landelijk Gebied. Met de prestatieovereenkomst, die jaarlijks wordt gemaakt, willen gedeputeerde staten de werkrelatie tussen de provincie en de Dienst Landelijk Gebied stuurbaar en controleerbaar houden.

De Dienst Landelijk Gebied voert in opdracht van de provincie taken uit op het gebied van landinrichting, agrarisch natuurbeheer en grondverwerving. Het gaat om verbeteringen voor de landbouw, natuur, recreatie en het landschap. Het grootste deel van het bedrag, ruim 16 miljoen euro, is bestemd voor grondverwerving. Voor landinrichting is 7 miljoen euro beschikbaar en voor agrarisch natuurbeheer bijna 2 miljoen. Daarbij gaat het om overeenkomsten met landbouwers, die hun bedrijfsvoering willen richten op het behoud van natuurwaarden. De aflopende contracten kunnen overgaan in een nieuw subsidiestelsel voor (agrarisch) natuurbeheer van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten het 'Programma Beheer'.

De investering van 25 miljoen euro lijkt aanzienlijk, maar het gaat voor het grootste gedeelte om de betaling van aangegane verplichtingen. Dit jaar is er nauwelijks ruimte om nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten. Daarbij kan wel worden opgemerkt, dat in het regeerakkoord van het tweede kabinet-Balkenende weer structureel geld beschikbaar komt voor de ontwikkeling van het landelijk gebied. Dat geeft perspectief voor de komende jaren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.