Home

Achtergrond

Overdracht bietenquotum bijna afgerond

Nu het uitzaaiseizoen 2003 voor een groot gedeelte achter de rug is, neemt het aantal suikertransacties duidelijk af. Tot begin juni heeft Suiker Unie bijna 550 aanvragen overschrijving basisreferentie 2003 ontvangen, waarmee ruim 12 miljoen kg basisreferentie is overgeschreven. Hoewel er nog steeds transacties binnen komen, zal het uiteindelijke aantal duidelijk achter blijven bij 2002, toen bijna 800 transacties door Suiker Unie werden uitgevoerd en waarmee 18 miljoen kg basisreferentie van eigenaar verwisselde.

Ten opzichte van eind 2001 is het aantal bietentelende bedrijven bij Suiker Unie met 900 afgenomen tot 7.000. Hierdoor is de gemiddelde hoeveelheid basisreferentie per bietenteler met 6 ton polsuiker toegenomen tot 65 ton polsuiker gemiddeld. Zonder deze afname van het aantal bedrijven zou de hoeveelheid basisreferentie per bedrijf niet gestegen maar gedaald zijn met 1 ton polsuiker, doordat de basisreferentie ten gevolge van onder andere quotumkortingen is gedaald.

Geconcludeerd mag worden dat het besluit om met ingang van 2002 de basisreferentie los van grond te kunnen overdragen, zijn vruchten begint af te werpen. Het gemiddelde areaal suikerbieten per teler bij Suiker Unie is hierdoor met ruim 0,5 ha toegenomen tot 7,5 ha, wat een positief effect heeft op de structuur van de bietenteelt. Door de schaalvergroting nemen de mechanisatiekosten af. De schaalvergroting biedt ook mogelijkheden om de logistieke kosten te beperken nemen af doordat de gemiddelde hoeveelheid bieten per levering toeneemt. Hierdoor kan sneller worden geladen.

Verzoeken tot overschrijving voor toewijzingsjaar 2003 moeten voor 1 augustus 2003 bij de Agrarische Dienst worden ingediend. Verzoeken die na deze datum worden ingediend kunnen voor campagne 2003 niet meer worden uitgevoerd. Een compleet aangeleverd verzoek om overschrijving wordt door de afdeling BMS van de agrarische dienst in principe binnen 14 dagen afgehandeld.

Meer informatie Informatie Suiker Unie over aan- en verkoop

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.