Home

Achtergrond

Overdracht MINAS-saldo’s mogelijk bij bedrijfsoverdracht

Bij bedrijfsoverdracht was het vaak een doorn in het oog dat het door de verkopende partij opgebouwde MINAS-saldo niet door de nieuwe eigenaar kon worden overgenomen. Hiervoor werden dan vaak wel praktische oplossing bedacht: meestal werd er een flinke hoeveelheid kunstmest aangevoerd vlak voor de overdracht. Nu hoeft dat niet meer. Een nieuw formulier maakt het mogelijk om het saldo of een eventuele heffing over te dragen. Dat geld ook voor bedrijven die in het recente verleden zijn overgedragen.

Bij een bedrijfsoverdracht is het nu mogelijk om de saldo’s en heffingen, het zogenaamde verrekeningsverleden, van de vorige eigenaar over te dragen aan de nieuwe eigenaar. Als in het verleden een bedrijfsoverdracht is gemeld, heeft de nieuwe eigenaar dit formulier eind juni ontvangen. Hierop geeft hij aan of het verrekeningsverleden van de oude eigenaar overgedragen moet worden naar de nieuwe eigenaar. Als dit het geval is, ontvangt hij na de overdracht van het verrekeningsverleden een nieuw ‘Overzicht verrekening fosfaatsaldo en/of stikstofsaldo’.

Als de vorige eigenaar nog niet al zijn heffingen betaald heeft of zijn er bezwaarschriften en beroepsprocedures nog niet afgerond, dan kan Bureau Heffingen nog geen nieuw ‘Overzicht verrekening fosfaatsaldo en/of stikstofsaldo’ toesturen.

Boeren die het formulier nog niet hebben ontvangen, kunnen vanaf juli zelf het formulier ‘Overname verrekeningsverleden bij bedrijfsoverdracht’ aanvragen bij Het LNV-Loket. Dit formulier moet door beide partijen worden ondertekend.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.