Home

Achtergrond 252 x bekeken

Ook minister Veerman: geen grootschalige sloopfraude RBV

Nu heeft ook landbouwminister Veerman uitgesproken dat de verkoop van ammoniakrechten, door veehouders die deelnemen aan de regeling beëindiging veehouderij (RBV), is toegestaan. Eerder merkte de provincie Gelderland dit aan dan fraude. Maar dat werd door verschillende juristen al bestreden, omdat de wettekst hier niet in voorzag. De minister ziet ook geen reden om de wet aan te passen.

De Regeling Beëindiging Veehouderijtakken wordt niet op grote schaal overtreden. Dat antwoordt landbouwminister Veerman op Kamervragen.Een onderzoek van de provincie Gelderland zou hebben aangetoond dat boeren, die subsidie kregen vanwege de RBV, hun mestproductierechten hadden doorverkocht. Dat zou indruisen tegen de subsidievoorwaarden.

Volgens Veerman gaat het echter om het verkopen van ammoniakrechten. Hierin voorziet de RBV niet; het verkopen van ammoniakrechten was dus gewoon toegestaan. Dit was echter ten tijde van de regeling niet duidelijk, want slechts een derde heeft dit volgens de provincie Gelderland gedaan. Veel veehouders hebben hier dus geld laten liggen.

De minister ziet geen aanleiding om de regeling aan te passen. Volgens hem valt deze gemakkelijk op naleving te controleren. De beëindigde veehouderijtak mag gedurende tien jaar niet op dezelfde locatie worden uitgeoefend - andere takken mogen overigens wel worden voortgezet. Als na de subsidieaanvraag mestproductie-, varkens- of pluimveerechten zijn verkocht, vervalt het recht op subsidie en wordt deze teruggevorderd. Om in aanmerking te komen voor de sloopregeling moeten de stallen daadwerkelijk zijn gesloopt.

Lees ook Verkoop ammoniakrechten staat los van milieuvergunning

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.