Home

Achtergrond 281 x bekeken

Onduidelijkheid over ruilverkaveling blijft

De Alkmaarse rechtbank heeft geen besluit genomen inzake de ruilverkaveling De Gouw. De rechter heeft een beslissing aangehouden. Was de boer in het gelijk gesteld, zouden procedures opnieuw moeten worden gevoerd. Dit geldt ook voor andere ruilverkavelingen, waar het plan van toedeling op gelijke wijze tot stand kwam. De rechtbank heeft aangegeven te wachten op de reparatiewet.

De advocaat van de agrariër stelde vorige maand voor de rechtbank dat het plan van toedeling onrechtmatig tot stand is gekomen. In dit plan staat hoe er wordt geschoven met landbouwpercelen tussen boeren. Met een ongeldig plan van toedeling komt de gehele landinrichting van De Gouw (6.600 ha) in gevaar. De verkaveling is echter al voor bijna de helft uitgevoerd.

De Alkmaarse rechter wil wachten op 'nadere besluitvorming'. Gedoeld wordt op een zogeheten 'reparatiewet'. Het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij broedt op een wetsvoorstel tot wijziging van de Landinrichtingswet. De reparatiewet moet fouten van de Centrale Landinrichtingscommissie (CLC) te Utrecht goedmaken. De CLC heeft namelijk het formeel vaststellen van plannen voor toedeling, zoals voor De Gouw, in handen gegeven van haar secretaris en wettelijk is dat niet toegestaan.

De advocaat drong erop aan niet te wachten op de reparatiewet. Volgens hem is het juridisch niet juist dat de rechter geen uitspraak doet vanwege lopende ontwikkelingen. Daarmee mag hij geen rekening houden.

Al eerder was er het nodige te doen omtrent de ruilverkaveling De Gouw. Elf boeren waren het niet een met de toedeling en maakten bezwaar. Maar deze bezwaren worden door de rechtbank afgewezen.

Meer informatie Brief van de minister over wijziging Landinrichtingswet

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.