Home

Achtergrond

Onderzoek naar ’share milking’ als alternatief voor bedrijfsovername

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) gaat samen met Rabobank Nederland en accountantsbureau Alfa Beag een onderzoek doen naar de haalbaarheid van zogenoemde share milk-constructies. Dit kan een goed alternatief zijn voor de traditionele bedrijfsoverdracht. Want daarbij wordt het voor de bedrijfsopvolger steeds moeilijker om het bedrijf te financieren.

Bij ‘share milking’ gaan jonge en oudere melkveehouders een contract aan voor bepaalde duur. De oudere veehouder brengt zijn grond, quotum en gebouwen in; de jonge veehouder zorgt voor de veestapel, machines, arbeid en is verantwoordelijk voor de exploitatie. De opbrengsten worden verdeeld. Volgens de initiatiefnemers zou een dergelijke constructie, die in onder andere Nieuw-Zeeland gebruikelijk is, de dynamiek in de landbouw kunnen terugbrengen.

Het NAJK is al jaren op zoek naar mogelijkheden om bedrijfsovernames door jonge veehouders gemakkelijker te maken. Door de hoge kosten voor grond en quotum kunnen jonge melkveehouders nauwelijks meer een bedrijf overnemen. De slechte gang van zaken inde melkveehouderij maakt bedrijfsovernames op dit moment extra moeilijk. Bij het onderzoek is er vanuit gegaan dat de mogelijkheid om melkrechten op grote schaal te verhuren definitief van de baan is.

Door middel van een share milk-constructie zouden oudere melkveehouders die willen stoppen met melken, maar die niet hun bedrijf volledig willen verkopen, nog rendement kunnen ontvangen. NAJK-voorzitter Jehan Bouma benadrukt dat de initiatiefnemers niet de aanstaande lease-regels willen omzeilen. Hij stelt dat een share milk-contract tussen oudere en jonge veehouders een opstapje kan zijn tot een bedrijfsovername, maar dat hoeft niet per se volgens Bouma., “Je kan je voorstellen dat een jonge veehouder zo’n share milk-constructie eerst aan gaat op een bedrijf met 40 koeien en dan na een jaar of vijf overstapt naar een bedrijf met bij voorbeeld 100 koeien. Op die manier boert hij voortuit.” (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.