Home

Achtergrond

Nieuwe normen schelen paar duizend euro per bedrijf

Zoals gemeld zullen de forfaits voor de mineralen in afgevoerde varkens, zoals vastgelegd in de Meststoffenwet met terugwerkende kracht tot 1 januari 1998 worden aangepast na aanvaarding van het wetsvoorstel voor beide Kamers der Staten Generaal. Dit zal de meeste bedrijven als snel € 2.000,= per 100 zeugen en € 7.400,= per 1.000 vleesvarkens schelen over de periode 1998 tot 2002.

De concept-normen worden met terugwerkende kracht ingevoerd en zullen gelden vanaf de start van Minas. Het LNV-loket zal na de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel de aangiften met de nieuwe normen doorrekenen en een nieuwe aanslag vaststellen. Vanuit LNV wordt daarom verzocht om voorlopig gewoon te blijven rekenen met de oude normen.

Het Minasgat krimpt na de invoering van nieuwe diernormen. Vleesvarkenshouders hebben hierdoor per jaar ongeveer 180 kilo fosfaat en 385 kilo stikstof per 1.000 gehouden varkens minder overschot. Bij zeugenhouders is dat circa 43 kilo fosfaat en 98 kilo stikstof per 100 gehouden zeugen. Dat betekent dat de Minas-heffing voor grondloze bedrijven gecorrigeerd wordt met zo’n € 7.430,- per 1000 vleesvarkens over de periode 1998 tot en met 2002. Het fosfaatsaldo verbetert met circa 900 kilo, het stikstofsaldo met 1.900 kilo. Voor zeugenhouders daalt de Minas-heffing met € 2.050,-. Het fosfaatsaldo stijgt met ongeveer 210 kilo, het stikstofsaldo met krap 500 kilo per 100 zeugen.

Onder de nieuwe normen worden meer mineralen in dieren vastgelegd. Dat betekent dat de aanvoer van mineralen via biggen of opfokzeugen licht toeneemt, de afvoer via vleesvarkens, zeugen en geproduceerde biggen neemt echter harder toe. Per saldo vergroot de afzet van mineralen. Daardoor verkleint de heffing en krimpt het zogenoemde Minasgat.

Lees ook Voorlopige herziening varkensnormen pakt gunstig uit

Tabel met de voorlopige correctienormen

Nieuwe pagina 1

Diercategorie

Correctiefactor Fosfaat

Correctiefactor Stikstof

400

0,334

0,536

401

0,744

1,284

402

0,146

0,840

403

0,125

0,555

404

0,144

0,812

405

0,158

0,891

406

0,236

0,207

407

0,219

0,406

410

0,000

0,000

411

0,452

0,644

Bureau Heffingen verrekent hetminas-gat middels de gemiddelde dieraantallen op de aangifte en decorrectiefactoren.

Tabel met voorgstelde nieuwe normen

Categorie varkens Code Voorgestelde normen Bestaande normen
Gehalte per dier Fosfaat (kg) Stikstof (kg) Fosfaat (kg) Stikstof (kg)
Pasgeboren biggen Va1 0,02 0,02 0,02 0,03
Pasgespeende biggen (ca. 6 weken) Va2 0,13 0,27 0,11 0,20
Biggen (geleverd op ca. 10 weken, ca. 25 kg) Va3 0,31 0,63 0,30 0,60
Vleesvarkens Va4 1,37 2,80 1,30 2,60
Fokzeugen (minimaal eenmaal gedekt, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, zeugen waarvan de biggen zijn gespeend) Va5 2,51 5,10 2,00 4,10
Opfokzeugen en -beren, ca. 25 kg, tot ca. 7 maanden Va6 1,53 3,11 1,50 2,90
Fokberen, ca. 7 maanden en ouder Va7 3,68 7,47 3,20 7,40
Slachtzeugen Va8 2,51 5,10 2,40 4,90
Gehalte per kg levend gewicht
Pasgeboren biggen Va1 0,0141 0,0187 0,0142 0,0192
Pasgespeende biggen (ca. 6 weken) Va2 0,0122 0,0245 0,0120 0,0240
Biggen (geleverd op ca. 10 weken, ca. 25 kg) Va3 0,0122 0,0248 0,0118 0,0240
Vleesvarkens Va4 0,0123 0,0250 0,0115 0,0240
Fokzeugen (minimaal eenmaal gedekt, guste zeugen, gedekte maar nog niet drachtige zeugen, zeugen waarvan de biggen zijn gespeend) Va5 0,0123 0,0250 0,0115 0,0240
Opfokzeugen en -beren, ca. 25 kg, tot ca. 7 maanden Va6 0,0123 0,0249 0,0123 0,0232
Fokberen, ca. 7 maanden en ouder Va7 0,0123 0,0250 0,0115 0,0240
Slachtzeugen Va8 0,0123 0,0250 0,0115 0,0240

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.