Home

Achtergrond

Nieuwe kengetallen begroting varkenshouderij

Voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen voor de langere termijn kan worden uitgegaan van een saldo van € ­380 per gemiddeld aanwezige zeug, exclusief rentekosten. Dat is twee euro lager dan vorig jaar. Voor vleesvarkens is het saldo ­€ 67 per gemiddeld aanwezig vleesvarken, ook zonder rentelasten. Dat is een euro hoger.

Ieder jaar stelt het Praktijkonderzoek Veehouderij (PV) normen op die worden gebruikt voor het opstellen van bedrijfsbegrotingen voor het aanvragen van financiering of het Borgstellingsfonds. Bij het bepalen van het saldo per gemiddeld aanwezige zeug is gerekend met duurder biggenvoer. Ook gaat men uit van een stijging van het aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar van 22,6 naar 23,0. De biggenprijs is gelijk gebleven op ­€ 41,50 per stuk, inclusief toeslagen. Bert Bosma, onderzoeker economie bij het PV, realiseert zich dat in de berekening de biggenprijs hoger is dan de huidige marktprijs. ”Maar op langere termijn wordt deze biggenprijs gemiddeld gehaald.”

Bij vleesvarkens gaat het PV er vanuit dat vleesvarkensvoer wat goedkoper is geworden. Dat resulteert in een saldo dat een euro hoger ligt dan vorig jaar. Hoewel de groei daalt van 770 naar 765 gram per dag en de uitval stijgt van 2,7 naar 3,5 procent. Het saldo voor vleesvarkens is inclusief toeslagen.

Het PV heeft ook normen opgesteld voor de korte termijn. Bosma: ”Die gelden voor een periode van een half jaar en worden bijvoorbeeld gebruikt voor aanvragen van het Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ). We gaan daarbij uit van een biggenprijs van ­€ 35 en een varkensprijs van ­€ 1,10 per kilo geslacht gewicht, inclusief toeslagen.” (Bron: Agd)

Meer informatie Bericht en cijfers Praktijkonderzoek Veehouderij

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.