Home

Achtergrond 214 x bekeken

Nieuwe brochures mestafzetovereenkomsten

De algemene brochure ‘het stelsel van mestafzetovereenkomsten’ van het ministerie van LNV wordt vervangen door zes nieuwe brochures. Deze brochures bevatten alleen de regels die voor de doelgroep van belang zijn. Hierdoor valt alle overtollige informatie af.

In het stelsel van mestafzetovereenkomsten wordt er een directe relatie gelegd tussen de hoeveelheid dieren die een veehouder mag houden en de aanwendings- en afzetmogelijkheden die hij heeft. Veehouders moeten dus eerst nagaan in hoeverre ze zelf genoeg grond hebben om hun mest op kwijt te kunnen. Is er bij het bedrijf niet voldoende grond aanwezig, dan moeten ze zich voorafgaand aan de productie verzekeren van voldoende mestafzetmogelijkheden elders.

Die verzekering kunnen ze alleen krijgen door een mestafzetovereenkomst vooraf te sluiten met een andere boer (een akkerbouwer of een extensieve veehouder), een erkende mestverwerker, een erkende exporteur of een erkend tussenpersoon.

* erkend exporteur
* erkend mestverwerker
* erkend producent
* erkend tussenpersoon
* mestafnemer
* mestproducent

Voor al deze doelgroepen is er nu een aparte brochure, welke te bestellen of te downloaden is op de site van het ministerie van LNV.

Meer informatie Informatie en brochures over mestafzetovereenkomsten

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.