Home

Achtergrond

Na Gelderland reserveren ook Overijssel en Drenthe meer ruimte voor water

De provincies Drenthe en Overijssel en de Waterschappen Groot Salland, Velt en Vecht, Regge en Dinkel en Reest en Wieden hebben voor het stroomgebied Vecht/Zwarte Water een plan ontwikkeld om de risico's van wateroverlast terug te dringen. Zo voorziet het plan in 5.000 hectare extra voor de opslag van overtollig water. De kosten bedragen 1,5 miljard euro.

In het stroomgebied van de Vecht en het Zwarte Water (630.000 hectare) liggen gebieden, waar een verhoogd risico op wateroverlast bestaat. Eén van de mogelijkheden voor het terugdringen van risico's in deze gebieden is terughoudendheid in het ontwikkelen van nieuwe kapitaalintensieve projecten. Ook is het belangrijk om bij het gebruik van de grond rekening te houden met het risico op wateroverlast.

Bij het opstellen van de plannen wordt uitgegaan van de wensen die de gangbare landbouw heeft met betrekking tot het dagelijks waterbeheer (kwantiteit en kwaliteit) en de inrichting van het watersysteem. Aan deze wensen wordt tegemoet gekomen binnen de mogelijkheden van het watersysteem en het geformuleerde beleid.

Voor extra ruimte voor het water is circa 5.000 hectare nodig. Verder moet de aanwezige natuurlijke berging in bijvoorbeeld beekdalen behouden blijven en zijn ook aanpassingen nodig aan rioolwaterzuiveringen en rioleringen. Een eerste ruwe raming van de kosten voor het terugdringen van de wateroverlast in het stroomgebied wordt geschat op 1,5 miljard euro.

In september 2003 ligt de stroomgebiedsvisie Vecht/Zwarte water voor betrokkenen en andere belangstellenden ter inzage bij de waterschapskantoren en de provincies Overijssel en Drenthe.

Meer informatie Kaarten en Stroomgebiedsvisie

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.