Home

Achtergrond

Mogelijk vertraagd afschaffen van melkleasen

Minister Cees Veerman van landbouw is in principe akkoord met een overgangstermijn van drie jaar voordat het volledig verleasen van melkquotum wordt beëindigd. De overgangtermijn zou op 1 april 2004 in moeten gaan en maakt het volledig verleasen dus mogelijk tot 1 april 2007. Vanaf dan zou maximaal 30% gelden. Zo kunnen de gevolgen van beëindiging worden verzacht. Die toezegging heeft hij de Kamer gedaan.

Alle juridisch bezwaren die er zijn wimpelde Veerman af: ”Ik wil niet in juristerij terechtkomen, ik wil zoeken naar een praktische oplossing.” Verschillende fracties drongen er bij de minister op aan de beperking van het verleasen niet in een percentage uit te drukken, maar het te binden aan een maximum aantal kilo’s. Veerman raadde dit af: volgens hem staat de Europese regeling dit feitelijk niet toe en is het vaststellen van een aantal kilo’s arbitrair.

De uitkomst van de onderhandelingen over het Europees landbouwbeleid kan echter de Nederlandse inzet om te komen tot een overgangstermijn doorkruisen. Omdat maar een klein aantal landen ook het verleasen van quota kent, schat Veerman de kansen op een aanpassing ”buitengewoon klein”.

Wel wilde de minister de 50/50-regeling, waarbij het quotum bij pacht voor de helft eigendom is van de pachter en voor de andere helft van de verpachter, nog eens in ogenschouw nemen. Veerman gaf aan dat hij deze verdeling - tot stand gekomen na een rechterlijke uitspraak - zeer goed te verdedigen vond.

Lees ook Juristen: Veerman gaat boekje te buiten inzake melkleasen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.