Home

Achtergrond

Meer geïnvesteerd in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie

Vorig jaar investeerden Nederlandse bedrijven met elkaar voor EUR 1,34 miljard in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Dit blijkt uit het jaarverslag 2002 over de Energie-investeringsaftrek (EIA), dat deze week is uitgebracht. Ondernemers kunnen 55 procent van de investeringskosten voor energiezuinige bedrijfsmiddelen aftrekken van de fiscale winst. Er waren minder aanvragen, maar het bedrag aan investeringen is met 27% gestegen.

De stijging van het investeringsbedrag gaat niet gepaard met de stijging van het aantal aanvragen. In het jaar 2002 zijn er naar schatting circa 5.000 aanvragen minder ingediend dan in 2001. Deze daling is veroorzaakt door een aantal omstandigheden:Door een aanpassing in de Energielijst 2002 wordt de EIA van freeriders gedrag gefilterd. Freeriders zijn ondernemers die ook zonder de EIA-regeling wel zouden hebben geïnvesteerd in energiezuinige apparaten en technieken. Deze investeringen komen niet meer in aanmerking voor de EIA. Dit geldt ook voor een aantal technieken waarbij een lage kosteneffectiviteit geconstateerd is (weinig energiebesparing ten opzichte van het fiscale subsidiebedrag).Tenslotte is de regeling van 26 september tot en met 31 december 2002 stopgezet.

In 2002 zijn voor meer dan 100 verschillende energiebesparende technieken aanvragen ingediend. Ondernemers investeerden de grootste bedragen in windturbines, warmtekrachtinstallaties (meer dan 60 kW of meer dan 2 MW), energieschermen en het energiezuiniger maken van processen. Ook de land- en glastuinbouwsector maken veelvuldig gebruik van de EIA. Gekeken naar het totaal van de investeringen zal het nettovoordeel voor de ondernemers naar schatting circa EUR 200 miljoen bedragen.


Meer informatie Uitgebreide informatie over Energie-investeringsaftrek

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.