Home

Achtergrond

’Meer druk op prijs biologische waar’

De druk op de prijzen voor biologische producten neemt toe. Dat verwacht directeur Vinus Zachariasse van het Landbouw Economisch Instituut op grond van ontwikkelingen in de agrarische sector, zoals geschetst in het Landbouw Economisch Bericht.Het LEI constateert in die jaarlijkse rapportage dat de vraag naar biologische producten achterblijft bij het aanbod. ”Om groei van de biologische sector mogelijk te maken moet de consument meer willen betalen.”

Ondanks de stagnatie in de biologische land- en tuinbouw ziet de LEI-directeur nog steeds perspectief: ”Als grootwinkelbedrijven nog massaler dan nu inzetten op biologisch dan zie ik best grote mogelijkheden.”

CDA, VVD en D66 hebben in het regeerakkoord gezegd te streven naar tien procent biologische productie in 2010. Volgens Zachariasse is dit niet onrealistisch. ”Wel moet het gevoel bij consumenten worden weggenomen dat ze te veel betalen voor biologisch.”

Hierdoor neemt de druk op de prijzen voor biologisch geproduceerde waar toe, verwacht hij. Zijn collega Petra Berkhout denkt dat duurzaamheidseisen die worden gesteld aan de gangbare landbouw opschuiven richting biologisch. Of boeren en tuinders zo meer verdienen, weet ze niet. Het LEI stelt vast dat biologische melkveehouders en akkerbouwers een beter inkomen hebben dan gangbare agrariërs.

Nederland telt nu ruim 1.500 biologische bedrijven, circa 1,7 procent van alle agrarische bedrijven. Het biologische areaal beslaat 42.000 hectare, 2,2 procent van de cultuurgrond. (Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.