Home

Achtergrond

Mager resultaat melkveehouderij drukt quotumprijs in toekomst

De melkveehouderij in Noord-Nederland heeft een mager jaar gedraaid. Dat blijkt uit de cijfers van Alfa Beag Accountants. Volgens het accountantskantoor heeft dat gevolgen voor de prijs van aan te kopen melk.

De winst van melkveebedrijven is verder afgenomen. Alfa Beag berekende een gemiddelde winst van – € 5,18. Dat is € 1,22 lager dan het jaar ervoor. Het totale kostenniveau per kilo melk is ongeveer gelijk gebleven. Zonder arbeid lag dat op 34 cent per kilo. Dat benadert de opbrengstprijs voor melk. De marginale opbrengst met betrekking tot de liters is bijzonder gering geweest.

Hoewel de kosten per kilo melk gelijk bleven, stegen de absolute bewerkingskosten. Ook namen de loonkosten en werktuigkosten toe. Inhuren van vreemde arbeid groeide met 10 procent. De voortdurende druk om meer melk per man te produceren lijkt niet meer mogelijk uit eigen arbeid.

De laatste kilo’s melk brengen dus nog maar weinig geld op. Er kan nog maar mondjesmaat worden bespaard op de directe kosten, terwijl de niet-toegerekende kosten blijven stijgen door tekort aan arbeid en door de inflatie. De ruimte voor besparingen ligt op termijn in de vaste kosten. Die zijn te beïnvloeden door de investeringen. De tendens tot lagere investeringen was al te zien aan de daling van de grondprijzen. Volgens Alfa Beag is het een kwestie van tijd dat ook de prijzen voor aankoop van melk onder invloed van marginale opbrengst zal dalen. Deze daling zal niet snel verlopen omdat een deel van de bedrijven nog ruim in de liquide middelen zit. Maar ook daar zal de extra liter niet meer leiden tot extra winst. (Bron: Boerderij)

Tabel met bedrijfseconomische kengetallen

In euro's per 100 kilo meetmelk

2001/2002 2002/2003
aantal ha. 50,5 50,9
meetmelk per ha. 13.820 14.064
melkprijs fabriek 37,15 34,11
kilo melk per koe 8.124 8.204
kilo krachtvoer per koe 2.075 2.159
kilo krachtvoervervangers per koe 408 406
omzet en aanwas per koe 126 207
verkoopprijs koe 279 331
verkoopprijs nuka 97 159
kVEM per ha. 8.200 8.300
kunstmest, N-gift per ha. 189 171
brokprijs per kVEM 18,23 18,21
kilo melk per vak (x 1000) 448 455
melkgeldopbrengsten 34,61 31,95
omzet en aanwas 1,54 2,52
ov. opbrengst 0,83 1,05
niet-toegerekende opbrengsten/neventak 0,75 0,74
totale opbrengsten 37,73 36,26
voerkosten 5,97 5,75
directe veekosten 2,18 2,28
bemestingskosten en div. kosten 1,22 1,07
saldo 28,54 27,16
niet-toegerekende kosten 9,04 9,14
vaste lasten 14,31 14,16
arbeid (incl. betaald) 9,15 9,04
totaal 32,50 32,34
winst -3,96 -5,18
beloning voor arbeid 5,19 3,86
(Bron: Alfa Beag Accountants, Leeuwarden)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.