Home

Achtergrond

Loskoppelen steun van productie meest fundamentele beslissing

Na opnieuw een moeizame nachtelijke marathonvergadering hebben de EU-ministers van landbouw gisterochtend in Luxemburg, met alleen de stem van Portugal tegen, een akkoord bereikt over de meest fundamentele hervorming van de Europese landbouw sedert het bestaan van de Unie. In een reactie zei minister Veerman dat het akkoord, dat veel verder reikt dat de MacSharry-hervorming van 1992 en Agenda 2000, zal leiden tot "méér marktsturing, een groter aandeel van de publieke middelen in de vergroening van het landbouwbeleid en een flinke steun in de rug voor de Europese landbouwonderhandelaars in de WTO".

Volgens Veerman heeft Fischer zijn slag thuisgehaald doordat de ontkoppeling tussen steun en productie voortaan de regel wordt in de EU-landbouw en aan de productie gekoppelde steun alleen bij wijze van uitzondering wordt toegestaan. Toch was deze laatste concessie samen met het achterwege blijven van prijsverlagingen in de graansector en minder prijsverlagingen in de zuivel het breekijzer om de hervormingsvoorstellen aanvaard te krijgen door Frankrijk, Spanje, Belgie en nog enkele andere landen. Veerman bevestigde dat Nederland 100 procent ontkoppeling tussen steun en productie zal toepassen.

In de graansector dwong Frankrijk, gesteund door onder meer Nederland, niet alleen af dat de graanprijsverlaging niet doorgaat, in deze sector mag ook tot 25 procent aan de productie gekoppelde steun worden gehandhaafd.
In de vleesproductie mogen de lidstaten zelf een keuze maken uit verschillende opties. Maar gemiddeld mag tot 40 procent aan de productie gekoppelde steun worden gehandhaafd. Minister Veerman wist wel te bereiken dat in de kalversector de premie gekoppeld blijft aan het dier. Voor zoogkoeien geldt op Frans verzoek geen ontkoppeling van steun en productie.

Vrije teelten
Het compromis bevat ook een zogeheten waarborg voor de vrije teelten. Er werd gevreesd dat één van de consequenties van de hervormingen zou zijn dat massaal zou worden overgestapt op vrije teelten. Die mogelijkheid wordt in het akkoord in die zin beperkt dat er geen groenten, fruit en tafelaardappelen verbouwd mogen worden op gronden waarop inkomenssteun van toepassing is. Veerman zei "buitengewoon hieraan te hebben vastgehouden".
Veerman wees erop dat de ontkoppeling van de steun voor de aardappelmeelsector slechts gedeeltelijk plaatsvindt en dat ook de minimumprijs voorlopig gehandhaafd blijft. Op die manier kan deze sector die van groot belang is voor Noord-Oost-Nederland zich reorganiseren en zich voorbereiden op de nieuwe situatie. De Nederlandse minister was ook tevreden met het instellen van de roterende braaklegging, maar de verplichting van 10 procent kon hij niet tegenhouden. Wel kan Veerman de toestemming om stroken langs waterwegen mee te tellen voor de braaklegging op zijn conto schrijven.

Melk
In de zuivelsector blijft de algemene prijsdaling beperkt tot 20 procent. De boterprijs daalt van 2004 tot en met 2007 met 25 procent (drie keer 7 en een keer 4 procent) en de prijs voor magere melkpoeder met 15 procent van 2005 tot en met 2006. De melkquota worden gehandhaafd en tot een verhoging wordt alleen besloten als de marktsituatie dat vereist. Zoals bekend is er in het kader van Agenda 2000 wel een verhoging van de quota afgesproken met 1,5 procent.

De lidstaten kunnen kiezen wanneer zij de landbouwhervorming en dus het ontvangen van voortaan één premie per bedrijf willen laten ingaan: 2005 of 2007. Voor Nederland wordt dat 2005. De hoogte van deze eenmalige jaarlijkse premie is gerelateerd aan de steun die de boeren in de voorgaande jaren kregen. Hij moet dan wel produceren volgens nieuwe normen inzake milieu, natuur, diergezondheid en dierenwelzijn. Ook moet hij zich houden aan de nieuwste Europese kwaliteitseisen. Het compromis bevestigt ook dat 80 procent van het modulatiefonds (geld dat wordt overgeheveld naar plattelandsontwikkeling) door de lidstaten voor nationale programma's mag worden besteed. Dat geldt vanaf 2005. (Bron: Agd)

Lees ook De hoofdpunten van het landbouwakkoord

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.