Home

Achtergrond 346 x bekeken

Juridische stappen bij hertaxatie

Veel pluimveehouders zijn het niet eens met de waardevaststelling voor geruimd pluimvee en eieren zoals Laser deze toepast. Welke juridische mogelijkheden heeft de pluimveehouder om hiertegen bezwaar te maken? Juridisch adviesbureau Gresnigt Van Kippersluis (GvK) zette, in opdracht van de GLTO, de juridische mogelijkheden op een rij.

Om te beginnen moet het duidelijk en schriftelijk kenbaar maken worden gemaakt aan Laser als uw cliënt het niet eens is met de taxatie. Treedt vervolgens actief op in de hertaxatieprocedure. Voorkom dat het volledig buiten uw cliënt om gaat; verwacht van Laser niet dat ze uw cliënt betrekken in de procedure. Overweeg juridische bijstand en een deskundige in te schakelen die de taxaties kan beoordelen.

Zelf actief optreden
Om zo veel mogelijk invloed uit te oefenen op de hertaxatie, kunt u een aantal stappen ondernemen. Zodra uw cliënt van Laser hoort dat er een hertaxatie komt, vraagt u hen om een kopie van het verzoekschrift dat zij aan de kantonrechter sturen. Zo blijft u op de hoogte van het verloop van de procedure. Vervolgens moet u zelf nagaan welke kantonrechter in uw geval bevoegd is om de deskundigen aan te wijzen. Stuur hem een brief dat uw client zijn mening over de aanwijzing van de deskundigen wilt geven. U mag ook zelf deskundigen voordragen. Na aanwijzing zullen deze een hertaxatie uitvoeren. De kosten betaalt het Diergezondheidsfonds.
Zet in dit stadium de bezwaren van uw cliënt tegen de eerste waardevaststelling op schrift en geef aan hoe hoog de taxatie volgens u moet zijn. Ook is het raadzaam zelf een deskundige in te schakelen die een rapport voor uw cliënt kan opstellen. Dit kunt u dan aan de drie deskundigen voorleggen.

Resultaat hertaxatie ongewis
Of de hertaxatie gunstiger uitpakt, valt op voorhand niet te zeggen. Een hertaxatie vindt per individueel geval plaats. Laser stelde in veel gevallen de waarde naar beneden bij omdat ze vindt dat bij de bepaling van de leeftijd van het pluimvee niet moet worden uitgegaan van de taxatiedatum maar van de screeningsdatum. Ook worden verschillende taxatielijsten gebruikt die tot zeer nadelige verschillen leiden. Bij de hertaxatie moeten deze punten aan de orde komen. Hoe het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zal oordelen over genoemde punten is op dit moment niet duidelijk. Uit uitspraken naar aanleiding van de varkenspest blijkt wel dat het CBB terughoudend is in het afwijken van de beleidsregels en taxaties zoals Laser die hanteert. Verder heeft het CBB als uitgangspunt dat er slechts een tegemoetkoming in de schade moet worden uitgekeerd. (Bron: Pluimveehouderij)

Meer informatie Regeling van het ministerie van LNV

Procedure vaststelling schadevergoeding

Om tot vaststelling van een schadevergoeding te komen, wordt de volgende procedure doorlopen:

Nieuwe pagina 1
Taxatie:
1 Er komt een taxatie voorafgaand aan de ruiming door een beëdigd taxateur.
2 De uitslag van de taxatie wordt schriftelijk bekendgemaakt.
3 Als zowel uw cliënt als de minister (feitelijk Laser) instemmen met de taxatie is de waardevaststelling een feit.
4 Als één van beide partijen (uw cliënt of Laser) niet instemt met de taxatie, dan moet de minister een hertaxatie aanvragen. Uw cli:ent stemt niet in met de taxatie als u het taxatieformulier niet heeft ondertekend of hij hierbij een voorbehoud heeft gemaakt.

 

Hertaxatie:
1 De minister moet bij hertaxatie de kantonrechter verzoeken drie deskundigen aan te wijzen.
2 De kantonrechter wijst drie deskundigen aan, waaronder de taxateur die de eerste taxatie heeft uitgevoerd. 
3 De drie deskundigen voeren de hertaxatie uit. 
4 De hertaxatie wordt bekendgemaakt.
5 Als zowel uw cliënt als Laser instemmen met de hertaxatie, wordt deze vastgesteld.
6 Als één van beide partijen niet instemt met de hertaxatie wordt het gemiddelde berekend van de eerste taxatie en de hertaxatie en wordt déze vastgesteld.

 

Besluit vaststelling schadevergoeding:
1 Laser maakt zo spoedig mogelijk de uit te betalen vergoeding bekend.
2 Als uw cliënt het eens is met het besluit volgt uitbetaling.
3 Als uw cliënt het oneens is kunt u binnen zes weken bezwaar maken bij Laser. Deze mogelijkheid heeft uw cliënt ook als geen hertaxatie heeft plaatsgevonden.
4 Laser zal een nieuw besluit nemen (de beslissing op bezwaar).
5 Indien uw cliënt het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, kan hij binnen zes weken beroep instellen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB).
6 Nadat beide partijen gelegenheid hebben gehad om hun mening te geven, zal het CBB uitspraak doen. Hiertegen is geen hoger beroep meer mogelijk.

 

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.