Home

Achtergrond

Duidelijkheid op de quotummarkt: einde volledige verleasen per 1 januari 2004

Per 1 januari 2004 is het volledig verleasen van melk niet meer mogelijk. Eerder deze week zei minister Veerman nog hij wilde meewerken een het vertraagd afschaffen van het volledig verleasen van melk tot 2007. Volgens hem zou alleen het landbouwakkoord nog roet in het eten kunnen gooien, maar die kans achtte hij buitengewoon klein. Maar die kleine kans is wel de werkelijkheid geworden.

Het zou binnenkort weleens gedaan kunnen zijn met de rust die de quotummarkt de afgelopen weken domineerde. De besluiten die de landbouwministers donderdagochtend namen, hebben grote consequenties voor de sector. Speculerende veehouders die enkele maanden geleden massaal melkrechten kochten met het oog op de premies die per 1 april 2004 zouden worden uitgedeeld naar rato van de omvang van het quotum en daarna ontkoppeld zouden van de productie, die veehouders komen op de koffie. Ze zijn te vroeg geweest, want de ontkoppeling gaat voor de zuivel pas in 2008 in. De speculaties zijn dus wat te voorbarig gebleken.

Ook het besluit om het structureel verleasen definitief per 1 april 2004 af te schaffen zal zijn invloed op de quotummarkt doen gelden. Voor de overgangstermijn die de Tweede Kamer deze week bij minister Veerman bedong blijkt in Europa geen meerderheid te bestaan. De oorspronkelijke tekst zoals die in de hervormingsvoorstellen van Fischler stond is ongewijzigd overgenomen, maakte Veerman donderdag duidelijk. De quotummarkt weet waar zij aan toe is.

In het landbouwakkoord is ook vastgelegd dat het quotum tot 2013 blijft bestaan. Eerder stand 2008 als datum voor afschaffing van het melkquotum.

Lees ook Mogelijk vertraagd afschaffen van melkleasen

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.