Home

Achtergrond

De vervuiler betaald schade ook al was er een milieuvergunning

Een bedrijf dat ernstige schade toebrengt aan natuur, bodem of water moet dit herstellen. De vervuiler betaalt de kosten en niet de overheid. Ook de aanwezigheid van een vergunning is geen absolute vrijwaring om de herstelkosten te betalen. Dit hebben de Europese ministers van milieu in Luxemburg besloten.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) vindt de nieuwe Europese regeling een stap in de goede richting. Hij vindt het een goed uitgangspunt dat de vervuiler verantwoordelijk is voor de kosten. Van Geel: 'De vervuiler wordt gestimuleerd om schade te voorkomen en dat zal ook een preventieve werking hebben. Bovendien is het een goede zaak dat de aanwezigheid van een vergunning geen absolute vrijwaring is om de herstelkosten te betalen.'

Nederland is akkoord gegaan met de regeling, alhoewel de regeling minder ver gaat dan gehoopt. Van Geel betreurt dat er in de regeling geen verplicht systeem van financiële zekerheid is opgenomen. Hij gaat er van uit dat na de evaluatie de regeling wordt uitgebreid met een verplicht systeem van financiële garantie (verzekering of schadefonds). Verder vindt Van Geel het geen goede zaak dat de vangnetfunctie van de overheid uit de regeling is geschrapt. Volgens Van Geel was het beter geweest als er in de regeling was vastgelegd dat de milieuschade hoe dan ook wordt hersteld. In de eerste plaats door de vervuiler, desnoods door de overheid.

Voor Nederland heeft deze regeling met name gevolgen voor beschermde soorten en natuurgebieden. Voor water en bodem zal het in praktijk minder gevolgen hebben. Daar heeft Nederland al regelgeving voor. Sinds 1998 heeft Nederland een milieuschadeverzekering die schade aan bodem en water dekt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.