Home

Achtergrond 190 x bekeken

Budget proefprojecten reconstructie komt niet op

Het budget van 27,2 mijoen euro dat het rijk beschikbaar heeft gesteld voor zes proefprojecten reconstructie komt niet op. Minister Veerman meldt de Tweede Kamer dat van de gereserveerde gelden slechts 23 miljoen euro is gebruikt.

De minister noemt drie oorzaken waarom het geld niet op is gekomen. Ten eerste was het bestaande wettelijke instrumentarium te beperkt om alle bestaande knelpunten op te lossen. Ten tweede was er nog meer geld voorhanden dan verwacht in al bestaande potjes en ten derde was de periode van drie jaar die staat voor de proefprojecten te kort om alle wensen ten aanzien van reconstructie voor te bereiden en uit te voeren.

Bij het verdere vervolg van de reconstructie wil Veerman inzetten op een integrale aanpak, waarbij niet alleen de belangen van de landbouw tellen. Toegepast op de landbouw geeft Veerman bij de reconstructie voorrang aan duurzame landbouw, varkensvrije zones, water en aan het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur binnen de reconstructiegebieden. Waar nodig zal ook worden ingezet op bedrijfsverplaatsingen, al zijn die relatief duur. Het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied om helemaal af te zien van bedrijfsverplaatsingen (vanwege de duurte) neemt Veerman niet over. Het rijk zal verplaatsingen echter niet alleen betalen. Het zal hooguit medefinancieren. Cofinanciering door lagere overheden is voor het rijks sowieso een voorwaarde voor reconstructie.

Meer informatie Brief van minster aan Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.