Home

Achtergrond

Brussel: onder voorwaarden akkoord met 250 kilo stikstof op grasland

De Nederlandse regering en de Europese Commissie zijn overeengekomen dat Nederland tijdelijk af mag wijken van de Europese aanwendingsnormen voor mest. Deze zogeheten derogatie is bepaald op 250 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare, schrijft milieustaatssecretaris Pieter van Geel aan de Kamer. Elk bedrijf moet individueel een derogatieverklaring ondertekenen om 250 kilo stikstof uit dierlijke mest te mogen toepassen. Doen zij dat niet dan geldt gewoon de 170 kilo.

De derogatie geldt voor individuele landbouwbedrijven, die op minstens zeventig procent van hun grond stikstofbehoeftige gewassen met een lang groeiseizoen telen; in de praktijk is dat vooral grasland. Bedrijven moeten dit vastleggen in een ondertekende derogatieverklaring. De derogatie moet liefst op 1 januari 2005 al ingaan, aldus Van Geel, en geldt voor vier jaar. Daarna komt de aanwendingsnorm voor genoemde bedrijven te liggen op 230 kilo stikstof per hectare, tenzij wetenschappelijke gegevens uitwijzen dat de Nitraatrichtlijn ook met 250 kilo kan worden gehaald. Voor bedrijven zonder derogatie geldt gewoon de aanwendingsnorm van 170 kilo stikstof uit dierlijke mest per hectare.

Van Geel is tevreden met het behaalde resultaat. ”Dat Brussel nu een opening geeft om ook op milieudoelen te sturen, door Minas te handhaven, beschouw ik als een doorbraak.” Hij heeft de indruk dat aan de huidige afspraken niet meer getornd wordt. ”Maar er kan altijd een duveltje uit een doosje komen.”

De precieze gevolgen kunnen ook dan nog niet worden geschetst, omdat Nederland op enkele punten nog in onderhandeling is met de Commissie, onder meer over de fosfaatnormen. In het najaar spreekt het Nitraatcomité zich uit over de derogatie. Tegen die tijd zal ook het Europese Hof zijn oordeel hebben gevormd over het Nederlandse mestbeleid. (Bron: Agd)

Meer informatie Brief van Minister aan de Tweede Kamer

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.