Home

Achtergrond

Afschaffing dierrechten mogelijk pas in 2007

Minister Cees Veerman van landbouw wil de datum waarop de productierechten van dieren komen te vervallen met één à twee jaar opschorten. Nu staat 1 januari 2005 als datum waarop de rechten worden afgeschaft. Wat het eventueel later afschaffen van de dierrechten voor de prijs van deze rechten betekent is nog onzeker. Pas als er definitief duidelijkheid is, zal het effect duidelijk worden. In ieder geval kunnen dan de rechten die nu nog worden gekocht over een langere periode worden afgeschreven.

Veerman wil zo de speelruimte voor het kabinet in het mestvraagstuk zo groot mogelijk houden. De extra tijd zegt hij nodig te hebben in verband met het mogelijk negatieve oordeel van het Europese Hof over de Nederlandse mestwetgeving, later dit jaar, en de evaluatie van de Meststoffenwet in 2004. ”Als de datum van 1 januari 2005 blijft staan, zet dat de discussie onder grote tijdsdruk. Het opschorten haalt wat druk van de ketel.” Veerman wil zijn voornemen eerst bespreken in de Ministerraad, omdat er een wetswijziging voor nodig is. Binnen afzienbare termijn verwacht hij een besluit te nemen.

CDA-woordvoerder Ger Koopmans liet tijdens het debat weten dat zijn partij de dierproductierechten het liefst wil handhaven. In plaats daarvan wil het CDA het systeem van mestafzetcontracten afschaffen. Dit zou de administratieve lastendruk voor de sector flink doen afnemen. Veerman wees dit idee niet gelijk af, maar zei het stelsel van Minas, mestafzetcontracten, dierrechten én de aanwendingsnorm voor dierlijke mest in hun samenhang te willen bezien.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.