Home

Achtergrond

Afkalfperiode voor aanvraag zoogkoeienpremie verlengt

Het is gebruikelijk dat een zoogkoe eenmaal per twee jaar een kalf krijgt. In de Regeling dierlijke EG-premies was tot nu toe opgenomen was dat eenmaal per jaar was. Om beter op de praktijk aan te sluiten is de regeling nu aangepast. Dit had landbouwminister Veerman eind vorig jaar al aangekondigd. Deze aanpassing geldt met terugwerkende kracht tot 2 juni 2003.

De Regeling Dierlijk EG-premies is op twee punten gewijzigd. De eerste wijziging betreft de afkalfperiode voor zoogkoeien. In de regeling is nu nader gepreciseerd aan welke voorwaarden een zoogkoe moet voldoen om voor premie in aanmerking te komen. Gewoonlijk krijgt een koe iedere twee jaar een kalf. De afkalffrequentie van zoogkoeien wordt daarom verruimd van eenmaal per jaar naar eenmaal per 2 jaar. Om voor premie in aanmerking te komen moet de zoogkoe hebben gekalfd in een periode die loopt van 20 maanden voor tot en met 4 maanden na openstelling van de aanvraagperiode. De aanvraagperiode loopt dit premiejaar van 02-06-2003 tot en met 30-06-2003. De wijziging werkt daarom terug tot en met 02-06-2003.

De tweede wijziging betreft het terugvorderen van ten onrechte betaalde subsidiebedragen. Omdat het terugvorderen van kleine bedragen zeer tijdrovend is, is nu in de regeling bepaald dat wordt afgezien van terugvordering als het bedrag niet hoger is dan 100 euro per bedrijfshoofd en verkoopseizoen.

Meer informatie Volledige tekst wijziging regeling

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.