Home

Achtergrond

Aanpassing forfaitaire MINAS-gehaltes door Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft op 26 juni ingestemd met een wijziging op de Meststoffenwet dat het voor meer veehouders aantrekkelijk maakt te kiezen voor het forfaitaire spoor in MINAS. Bij het forfaitaire spoor werken boeren in de aangifte met in de wet vastgelegde gehalten en normen voor stikstof en fosfaat. Nu is nog de verfijnde aangifte het aantrekkelijkst. Het wetsvoorstel waarin deze wijziging is opgenomen moet nog door de Eerste Kamer behandeld worden. Wanneer deze ook instemt met het wetsvoorstel, gelden de voor veehouders gunstiger forfaits met terugwerkende kracht voor de MINAS-aangifte over 2003.

Bedrijven die kiezen voor een forfaitaire aangifte hoeven de mest die zij aan- of afvoeren niet te bemonsteren en hebben te maken met een eenvoudiger administratie. Dat kan tot een aanzienlijke lastenverlichting leiden. Bedrijven die de afgelopen jaren verfijnd aangifte hebben gedaan, moeten wel bedacht zijn op de gevolgen van een eventuele keuze voor een forfaitaire aangifte. Zo vervallen in het verleden opgebouwde saldi en kunnen deze niet meer gebruikt worden om eventuele toekomstige heffingen mee te compenseren. Daarnaast zijn er diverse regelingen waar bedrijven die forfaitair aangifte doen geen gebruik van kunnen maken, omdat zij alleen van belang zijn bij een verfijnde aangifte.

Bedrijven die vooruitlopend op de uitkomst van de behandeling in de Eerste Kamer van deze wetswijziging zouden willen stoppen met het bemonsteren van mest moeten er rekening mee houden dat daarmee de keuze voor een forfaitaire aangifte over 2003 definitief is. Indien een bedrijf één of meerdere vrachten niet bemonsterde mest aan- of afvoert is het niet mogelijk om later alsnog te kiezen voor een verfijnde aangifte.

Indien een bedrijf dat forfaitair aangifte doet mest aanvoert van een bedrijf dat wel verfijnd aangifte doet, moet deze mest toch bemonsterd worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het monster dat de leverancier bij het laden heeft laten nemen. Ook de afnemer moet het analyseresultaat voor zijn aangifte gebruiken. De praktische consequenties van de wijziging die op initiatief van de Tweede Kamer in het wetsvoorstel is opgenomen, zijn nog niet allemaal duidelijk. Mogelijk moet een aantal uitvoeringsregelingen aan de wijziging worden aangepast.

Lees ook Nieuwe normen schelen paar duizend euro per bedrijf

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.