Home

Achtergrond

Aanbesteding voorlichtingsproject Energievoorlichting Glastuinbouw 2003

Ondernemers in de glastuinbouw moeten nog meer van elkaar leren om energie te besparen. Om dat doel te bereiken hebben het ministerie van landbouw en het Productschap Tuinbouw (PT) uit Zoetermeer voor de periode van drie jaar het project ’Energievoorlichting glastuinbouw’ ontwikkeld. Dit project wordt aanbesteed. Organisaties die beschikken over een brede ervaring op het gebied van energiebesparing in de glastuinbouw en groepsbegeleiding worden opgeroepen om in te schrijven op dit onderwerp.

Energiebesparing is nog steeds een belangrijk aandachtspunt in de glastuinbouw. Aan de ene kant hebben tuinders te maken met stijgende energiekosten, terwijl aan de andere kant de energienormen in het Besluit Glastuinbouw voor velen moeilijk of niet haalbaar zijn. Op het gebied van energiebesparing nog heel wat te bereiken.

Vorig jaar december zijn enkele pilotprojecten gestart. Aan de pilot nemen drie gewasgroepen deel, te weten paprika, roos en tomaat. De groep bestaat uit tien vergelijkbare bedrijven met dezelfde teelt. Deze gewasgroepen worden samengesteld rond één bedrijf dat al nagenoeg kan voldoen aan de energienormen van 2010 in het Besluit Glastuinbouw. Door elkaar te informeren onder begeleiding van een voorlichter over de mogelijkheden om energie te besparen denken we dat er veel meer te bereiken is.

Voor invulling van de begeleiding is gekozen voor een openbare aanbesteding. Met name adviesbureaus met veel expertise op het terrein van energiebesparing worden uitgenodigd zich te melden.

Meer informatie Informatie van LNV over de aanbestedingsprocedure

Meer informatie Informatie over de Energienormen 2010 in Glami

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.