Home

Achtergrond

Voorlopige herziening varkensnormen pakt gunstig uit voor varkenshouder

Onlangs hebben veel varkenshouders bericht gehad over de herziening van de bestaande varkensnormen. Dit is het gevolg van een onderzoek dat LNV heeft gehouden naar het MINAS-gat. Door bijstelling van de normen wordt er per dier meer stikstof en fosfaat afgevoerd en zal voor veel varkenshouders de heffing verdwijnen. In december schatte oud staatssecretaris Odink nog dat zo’n 60% van de heffingen hiermee wordt verrekend.

Uit het onderzoek blijkt dat de diernormen voor varkens in de Meststoffenwet te laag zijn vastgesteld. Deze worden verhoogd in het voordeel van de varkenshouders. Het gaat hier om de normen uit de tabel Dieren van de Tabellenbrochure. De staatssecretaris heeft toegezegd een voorstel tot wijziging van de Meststoffenwet bij de Tweede Kamer in te dienen. Het betreft aanpassing van de forfaits voor varkens. Deze aangepaste normen gaan gelden vanaf 1 januari 1998. Daarnaast een verlenging van de verrekeningstermijn van drie naar zes jaar. Een betaalde heffing kan dan tot maximaal zes jaar worden terugverdiend met een opgebouwd saldo. De verwachting is dat de aanpassing van de Meststoffenwet aan het eind van dit jaar van kracht wordt en dus definitief. Op basis van de voorlopige normen zijn de aangiften 1998 t/m 2000 opnieuw berekend.

Verleende uitstel over aangiften 1998 t/m 2000
In 2002 hebben alle varkenshouders uitstel van betaling gekregen over de nog te betalen heffingen. Nu de voorlopige normen bekend zijn, vervalt het verleende uitstel voor het hele bedrag. Wel wordt er uitstel van betaling verleend voor het gedeelte van de heffing dat overeenkomt met het verschil tussen de huidige en de nieuwe normen. Varkenshouders ontvangen vooruitlopend op de wetswijziging een voorlopige herziening over de aangiften 1998 t/m 2000. Hierin is ook aangegeven wat het resterend aantal kilogrammen correctie is na verlenen van uitstel van betaling (en wat te gebruiken is voor 2001 en volgende jaren).

MINAS-aangifte 2001 en 2002
Op dit moment worden de verfijnde aangiften door Bureau Heffingen beoordeeld op basis van de voorlopige normen. Als er verfijnde aangifte is gedaan, ontvangt de varkenshouder bericht over de hoogte van het bedrag waarvoor uitstel van betaling wordt verleend en het bedrag dat u eventueel nog moet betalen. De aangifte 2002 moet worden ingevuld aan de hand van de huidige normen die staan in de Tabellenbrochure 2001. Deze moet voor 1 september 2003 bij Bureau Heffingen zijn. Komt er bij de berekening een heffing uit dan wordt voorlopig uitstel van betaling verleend voor het gehele bedrag. Wij beoordelen u aangifte met de voorlopige normen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.