Home

Achtergrond

Verkoopprijzen Domeingronden bekend

Het ministerie van Financiën heeft het plan van aanpak voor de verkoop van de altijddurende erfpachtgronden bekend gemaakt. Voor de IJsselmeerpolders gelden vaste prijzen. Voor oud land worden de prijzen berekend op basis van de genormeerde canon. Voor Grondbankgronden geldt 60% van de vrije waarde.

De zittende erfpachters zullen de komende tijd worden geïnformeerd. Uiterlijk 1 juli 2003 ontvangen zij een brief waarin zij worden verzocht hun belangstelling kenbaar te maken.

Er gelden vaste prijzen voor de IJsselmeerpolders: Wieringermeer € 12.500 per hectare, Noordoostpolder € 14.000,= per hectare en Oostelijk Flevoland € 15.000,= per hectare. In de gebieden op het oude land geld een factor 32 maal de genormeerde canon. Dat is de canon zoals die op dit moment zou worden vastgesteld, rekening houdend met de meest recente pachtnormen (uit 2001) en de waterschapslasten in 2003. De productiequota die op de gronden rusten zijn bij de verkoopprijs inbegrepen. Voor de erfpercelen geld overal dezelfde vaste prijs van € 7,50 per vierkante meter.

Voor gronden die zijn uitgegeven onder Grondbankvoorwaarden wordt het huidige verkoopbeleid voortgezet. Dit houdt in dat pachters kunnen kopen als de gronden planologisch niet anders bestemd zijn. Dit kan tegen 60% van de vrije agrarisch waarde. Verhoogd met 4% per jaar gedurende de laatste 10 jaar van de erfpachtovereenkomst. Tevens wordt de verkoopprijs verhoogt met 1/3 deel van de waarde van de eventueel erop rustende melkquotum.

Meer informatie Nieuwsbrief verkoop altijddurende erfpachtgronden

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.