Home

Achtergrond

Tweede wettelijke rente nu 9,75%

Per 1 december 2002 is er een nieuwe wettelijke rente van toepassing, die alleen verschuldigd is in het geval van betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze rente komt naast de al bestaande wettelijke rente en is van toepassing op alle transacties gesloten na 1 december 2002.

Brussel heeft Nederland opgedragen om een regeling tot stand te brengen die de financiële problemen van ondernemingen doet oplossen. Nederland heeft namelijk te kampen met veel ondernemingen die een enorme debiteurenpost hebben. Dit is een mede-oorzaak van de faillissementen en daarmee het verlies aan arbeidsplaatsen. Daar moet nu in opdracht van Brussel verandering in komen.

Het middel dat daartoe is gevonden, is de introductie van een tweede wettelijke rente. Deze wet is zogezegd van toepassing op alle betalingsachterstand bij handelstransacties waarbij de overeenkomst na 1 december 2002 zijn gesloten. Het percentage van deze wettelijke rente, dat thans 9,75 bedraagt, is gekoppeld aan een percentage dat door de Europese Centrale Bank wordt gehanteerd voor herfinancieringstransacties, vermeerderd met 7%.

Er is sprake van een handelstransactie indien er een overeenkomst wordt gesloten tussen ondernemers. Overeenkomsten tussen particulieren en tussen particulieren en bedrijven worden hiermee dus niet bedoeld.

De boeterente is van rechtswege verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de schuldenaar de factuur heeft ontvangen. Het staat partijen vrij ook een kortere termijn af te spreken. Indien er geen factuur is verzonden, dan geldt de datum van ontvangst van de tegenprestatie.

De schuldeiser behoeft geen aanmaning of een ingebrekestelling meer naar de schuldenaar te sturen. De boeterente is ook zonder deze aanzegging verschuldigd. Louter indien de schuldeiser zelf niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of als er sprake is van overmacht bij de betaling is de schuldenaar geen boeterente verschuldigd. (mr J. Velthoven)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.