Home

Achtergrond

Suiker Unie: 10 miljoen kg bietenquotum overgedragen voor 2003

Tot nu toe heeft Suiker Unie ruim 400 aanvragen van telers om overschrijving van de basisreferentie 2003 ontvangen. Hiermee is bijna 10 miljoen kg basisreferentie overgeschreven. Voor 2003 kunnen nog tot 1 augustus aanvragen worden ingediend.

Nu het zaaiseizoen 2003 voor een groot gedeelte achter de rug is, neemt het aantal suikertransacties geleidelijk af. Mede dankzij de mogelijkheid om referentie los van grond te kunnen overdragen, is het gemiddelde areaal suikerbieten per teler bij Suiker Unie vanaf 2001 met ongeveer 0,5 ha toegenomen tot 7,5 ha.

Verzoeken tot overschrijving voor toewijzingsjaar 2003 moeten voor 1 augustus 2003 bij de Agrarische Dienst worden ingediend. Verzoeken die na deze datum worden ingediend kunnen voor campagne 2003 niet meer worden uitgevoerd. Een compleet aangeleverd verzoek om overschrijving wordt door de afdeling BMS van de agrarische dienst in principe binnen 14 dagen afgehandeld.

Meer informatie Rekenmodule referentiehoeveelheid en oppervlakte bouwgrond

Meer informatie Informatie Suiker Unie over aan- en verkoop

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.