Home

Achtergrond 440 x bekeken

Overzicht belangrijkste wijzigingen varkensbesluit

Zoals eerder gisteren al gemeld wordt het varkensbesluit op een aantal punten aangescherpt om te voldoen aan gewijzigde Europese voorschriften. Een aantal nieuwe verplichtingen gaat direct in zodra de Tweede Kamer heeft ingestemd met de wijzigingen. Voor de overige aanscherpingen geldt een overgangstermijn tot 2005 of 2013. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Nieuwe pagina 1
Nieuwe voorschriften waarvoor geen overgangstermijn geldt, zijn:
* Alle varkens moeten permanent beschikken over voldoende materiaal om te onderzoeken en mee te spelen. Dit materiaal mag niet schadelijk zijn voor de gezondheid van de varkens.
* Alle varkens ouder dan twee weken moeten permanent kunnen beschikken over voldoende vers water.
* Aan zeugen en gelten dient in de laatste week voor het werpen adequaat nestmateriaal te worden verstrekt.
* Tevens dient aan guste en drachtige zeugen en gelten een toereikende hoeveelheid bulk- of vezelrijk en energierijk voer te worden verstrekt.
* De lichtintensiteit in een stal bestemd voor varkens moet verticaal op dierhoogte gemeten ten minste 40 lux bedragen gedurende ten minste acht uur per dag.
* In een stal bestemd voor varkens moet een continue geluidsniveau van 85 dBA of hoger alsmede constant of plotseling lawaai te worden vermeden.
* Met betrekking tot het spenen van biggen is de hoofdregel dat biggen niet mogen worden gespeend voordat zij 28 dagen oud zijn.

Op dit verbod gelden twee uitzonderingen:

* De biggen mogen wel eerder worden gespeend als het welzijn of de gezondheid van de zeug of van de biggen in het gedrang komen.

* Biggen mogen maximaal 7 dagen eerder worden gespeend, op voorwaarde dat ze naar gespecialiseerde voorzieningen worden gebracht die: volledig worden leeggemaakt en grondig worden gereinigd en ontsmet vóórdat een nieuwe groep biggen wordt binnengebracht, en gescheiden zijn van de voorzieningen waar zeugen worden gehouden om het overdragen van ziekten op de biggen zoveel mogelijk te beperken.

 

Voorschriften met overgangstermijn tot 2013

Nieuwe pagina 1
De voorschriften waarvoor een overgangstermijn geldt tot 2013 hebben betrekking op:
* Een vergroting van de beschikbare oppervlakte van 2,25 m2 naar 2,475 m2 per dier voor gelten na dekking en zeugen zonder biggen die in groepen van minder dan zes worden gehouden.
* Een verlenging van de zijden van een stal waarin een groep zeugen en gelten wordt gehouden. De zijden van deze stal dienen langer dan 2,8 meter te zijn. Indien minder dan zes gelten of zeugen in een groep worden gehouden, dienen de zijden van de stal waarin deze groep wordt gehouden langer dan 2,4 meter te zijn.
* De spleetbreedte tussen de roosterbalken van een roostervloer bedraagt bij stallen bestemd voor gespeende varkens ten hoogste 14 mm bij betonroostervloeren en 15 mm bij andere roostervloeren. Bij stallen bestemd voor gebruiksvarkens bedraagt de spleetbreedte ten hoogste 18 mm bij betonroostervloeren en 20 mm bij andere roostervloeren.
* De balkbreedte van de roosterbalken van een betonroostervloer bedraagt bij een stal bestemd voor biggen en gespeende varkens ten minste 50 mm en voor gebruiksvarkens, gelten na dekking en zeugen ten minste 80 mm.
* Indien varkens tijdelijk worden afgezonderd van de groep, omdat zij buitengewoon agressief, ziek of gewond zijn, moeten zij over voldoende ruimte kunnen beschikken om zich om te draaien.
*

Ten slotte dient de beschikbare oppervlakte in een stal bestemd voor een beer met ingang van 1 januari 2005 ten minste 10 m2 te bedragen indien deze stal tevens voor het dekken wordt gebruikt.

Lees ook Aanscherping varkensbesluit

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.