Home

Achtergrond

Noodfonds vogelpest van start

Bedrijven die als gevolg van de maatregelen tegen vogelpest tijdelijk hun bedrijfsvoering niet op eigen financiële kracht kunnen voortzetten, komen onder voorwaarden in aanmerking voor financiële steun uit een noodfonds. Dit kunnen ondernemingen in de pluimveesector zijn alsmede alle andere ondernemingen. Vanaf donderdag 15 mei kunnen aanvragen voor een bijdrage worden ingediend.

Het fonds is een voortzetting van het noodfonds dat in 2001 ten tijde van de MKZ-crisis door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is opgericht. LNV heeft een eerste storting van 3 miljoen euro in het fonds gedaan.

Om aanmerking te komen voor een uitkering uit het fonds moeten bedrijven aantonen dat ze in hun voortbestaan bedreigd worden als rechtstreeks gevolg van de vogelpest. Het moet dus gaan om bedrijven die in de kern gezond zijn en die dankzij de financiële ondersteuning een doorstart kunnen maken. Het noodfonds is niet bedoeld om algemene compensatie te geven voor omzet- en inkomensverlies als gevolg van de vogelpestcrisis tenzij deze verliezen leiden tot een dreigend faillissement.

De financiële steun wordt verleend in de vorm van een rentesubsidie tot een bedrag van maximaal 100.000 euro. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2003. Naast de bijdrage van 3 miljoen euro van de rijksoverheid, kunnen ook derden, bijvoorbeeld andere overheden, een bijdrage in het fonds storten die vervolgens door het kabinet wordt verdubbeld.

Aanvraagformulieren te krijgen via Het LNV Loket, tel. 0800 2233322.

Meer informatie Actuele stand van zaken vogelpest

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.