Home

Achtergrond

Nieuwe Habitatrichtlijngebieden en uitbreidingen Vogelrichtlijngebieden

Er komen zeven extra Habitatrichtlijngebieden. Dat heeft minister Veerman van LNV de Tweede Kamer laten weten. Op basis van reacties en aanvullend onderzoek zijn de gebieden erbij gekomen. Bovendien is de begrenzing van 60% van de gebieden iets aangepast. Het gaat om circa 750.000 ha, waarvan het grootste gedeelte water. Ook zijn zes bestaande Vogelrichtlijngebieden uitgebreid.

De nieuwe gebieden bevinden zich in Overijssel, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord- en Zuid-Holland. Voor 80 gebieden is de begrenzing gewijzigd, voor 54 niet. Voor 12 van de 80 zijn relatief grotere wijzigingen doorgevoerd.

Met de aanmelding en aanwijzing van deze gebieden begint een nieuwe fase in de realisering van het Natura 2000 netwerk. Hierin moeten de rechtsgevolgen en de vereiste beheersmaatregelen helderder worden. De gebieden verdienen bijzondere bescherming. Het zogenaamde 'bestaand gebruik' mag in principe doorgaan. Bij uitbreiding of verandering van de activiteiten moet er getoetst worden of er significante gevolgen zijn voor de gebieden.

Als er gevolgen zijn dan vindt er een afweging plaats. Hierbij wordt gekeken of er een groot openbaar belang is, of er een alternatieve lokatie is en of de natuur elders gecompenseerd kan worden. Overigens vallen de Habitatrichtlijngebieden vrijwel geheel samen met de Ecologische Hoofdstructuur en de al aangewezen Vogelrichtlijngebieden.

Meer informatie Verdere uitleg richtlijnen en kaart met gebieden

Lijst met nieuwe en gewijzigde gebieden

Nieuwe gebieden Habitatrichtlijn
Zuider Lingedijk en Diefdijk Zuid; Boezem van Brakel, Pompveld en Kornsche Boezem; Leusveld, Voorstonden en Empesche-/Tondensche Heide; St. Jansberg; Eilandspolder-oost; Landgoederen Oldenzaal; Zouweboezem.

Verruiming gebieden Habitatrichtlijn
Gelderse Poort; Geuldal; Kunderberg; Roerdal; Wormer- en Jisperveld en Kalverpolder; Naardermeer; Wieden; Zwarte Water; Dinkelland; Biesbosch.

Verkleining gebieden Habitatrichtlijn
Veluwe; St Pietersberg en Jekerdal.

Uitbreiding Vogelrichtlijngebieden
Leekstermeergebied; IJssel; Waal; Gelderse Poort; Neder-Rijn; Oostelijke Vechtplassen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.