Home

Achtergrond

Melkprijs 2002 Friesland iets hoger dan verwacht

Zuivelcoöperatie De Zeven Provinciën, eigenaar van Friesland Coberco Dairy Foods, heeft de voorlopige melkprijs over 2002 vastgesteld op € 34,99 per honderd kilo inclusief BTW bij 4,461 procent vet en 3,477 procent eiwit. In maart, bij de publicatie van de jaarcijfers over 2002, ging het coöperatiebestuur nog uit van een melkprijs van € 34,63.

De verhoging van de voorlopige melkprijs met 36 cent vloeit voort uit de melkprijs van Campina, één van de vijf indexondernemingen waar Friesland Coberco haar melkprijs op baseert. Campina heeft over 2002 geen inhoudingen op haar melkprijs toegepast, terwijl Friesland daar ten tijde van het opmaken van de jaarcijfers wel rekening mee had gehouden. Daardoor daalde de melkprijs van Campina met een veel lager bedrag (44 cent per honderd kilo) dan Friesland eerder verwachtte.

De veehouders bij Friesland Coberco ontvangen over 2002 € 2,16 per honderd kilo melk inclusief BTW minder dan over 2001. In dat jaar bedroeg de melkprijs € 37,17 bij 4,477 procent vet en 3,471 procent eiwit.

Overigens stelt Friesland Coberco de definitieve melkprijs over 2002 pas dit najaar vast, wanneer de vijf indexondernemingen - Arla Foods, Belgomilk, Campina, Humana Milchunion en Nordmilch - hun jaarcijfers officieel hebben gepubliceerd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.