Home

Achtergrond

Loonbelasting en premies afdragen, ook al kunnen die worden teruggevraagd

Een tuinbouwbedrijf had voor kortere periode Polen in dienst. Na boekenonderzoek bleek dat het bedrijf geen loonbelasting en premies voor volksverzekeringen had afgedragen over de contant uitbetaalde lonen. Het bedrijf voerde aan dat de belastingvrije voet en premievrij som van de volksverzekeringen niet werd overschreden. Het Hof besliste echter dat de betreffende werknemer de premies had terug kunnen vragen middels een T-biljet.

Belanghebbende oefende een tuinbouwbedrijf uit. Zij had in 1994, 1995 en 1996 Polen in dienst bij het oogsten. De Polen waren steeds voor korte perioden bij het bedrijf werkzaam. Belanghebbende meldde de Polen aan bij de vreemdelingenpolitie. Naar aanleiding van een gehouden boekenonderzoek bleek dat de belanghebbende geen loonbelasting en premies volksverzekeringen inhield over de contant uitbetaalde lonen.

Verder beschikte het bedrijf noch over loonbelastingverklaringen, noch over individuele loongegevens. Het bedrijf overhandigde alsnog kopieën van identiteitsbewijzen. De inspecteur stelde de naheffingsaanslag over het tijdvak augustus 1994 tot en met 31 december 1996 vast en paste het witte tabeltarief toe en tariefgroep 2.

Hof Den Bosch oordeelde dat de naheffingsaanslag terecht was opgelegd. Belanghebbende stelde tevergeefs dat de verschuldigde inkomstenbelasting en premieheffing per Pool per jaar de belastingvrije voet in de IB en de premievrije som in de PVV niet overschreed. Het Hof gaf aan dat belanghebbende zelf voor zogenoemde T-biljetten zorg had kunnen dragen. Het gelijk was aan de inspecteur Belanghebbende ging in cassatie. De Hoge Raad verwierp het cassatieberoep van belanghebbende.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.