Home

Achtergrond

Liberalisering maakt gasmarkt ondoorzichtig

Rondom de liberalisering van de gasmarkt is het nodige te doen. Onlangs het bericht dat 60 klanten van AgroEnergy hun contract hebben opgezegd om zich verder te oriënteren. De tarievenstructuur die de verschillende bedrijven hanteren is nogal complex. Een goede afweging maken is zeer belangrijk.

Voor de ondernemer is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de tarievenstructuur en contractvormen. Energiekosten vormen zo’n 20% van de totale bedrijfskosten in de glastuinbouw. De meeste ondernemers oriënteren zich nog op het beste contract en de beste prijs. Om straks vrij te zijn om te kiezen is het van belang om nu het contract met de energieleverancier nu al op te zeggen.

De kosten voor het gas zijn gesplitst in de kale gasprijs en anderzijds de diensten op het gas op de plek van bestemming te krijgen (aardgascapaciteit en transport). Daarnaast hebben de verschillende leveranciers nog aanvullende diensten als de registratie van verbruik en sturen op afstand.

Het LEI heeft in opdracht van het Productschap Tuinbouw en het ministerie van LNV en het Ministerie van LNV een overzicht opgesteld met contractvormen van alle aanbieders en de kosten. Daarnaast heeft LTO Nederland samen met het Productschap Tuinbouw het project ‘Gas in de kas’.

Meer informatie Hoe uw contract op te zeggen

Meer informatie Overzicht contracten en rekenmodule

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.