Home

Achtergrond

Lage vuurbelasting: grotere schuur

Het Bouwbesluit schrijft voor dat gebouwen die groter zijn dan 1.000 vierkante meter opgedeeld moeten worden in compartimenten. In de praktijk zou dat betekenen dat het bouwen van grotere stallen en schuren niet meer mogelijk is. Gemeenten mogen voor deze regel echter vrijstelling verlenen als de zogenoemde vuurbelasting laag is.

De vuurbelasting is afhankelijk van de hoeveelheid brandbare materialen. Opslag van stro en hooi in de stal of schuur verhoogt bijvoorbeeld de belasting. Het laten berekenen van een vuurbelasting kost tussen de 1.000 en 2.000 euro. Vrijstelling wordt vaak verleend voor het bouwen van gebouwen met een oppervlakte tot 1.250 vierkante meter.

Het nieuwe Bouwbesluit is begin 2003 in werking getreden. LTO Nederland is met het ministerie van Binnenlandse Zaken in gesprek over een uniforme interpretatie van het Bouwbesluit door gemeenten. In de praktijk blijken de verschillen echter niet zo groot. Gemeenten met ervaring met afgebrande stallen en schuren gaan doorgaans strikter met de regels om.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.