Home

Achtergrond

Koopmans wil aanpassing Pachtwet voor toewijzing melkquotum

CDA Tweede-Kamerlid Ger Koopmans bereid een motie voor om de zogenaamde 50/50 regeling van tafel te krijgen en daarvoor ook de Pachtwet aan te passen. In een vervolgoverleg een dezer weken wordt deze motie aan minister Veerman voorgelegd. Inzet is om bij beëindiging van de pachtovereenkomst het melkquotum bij de pachter te laten berusten.

Als gevolg van het Bouwman-arrest, uitgesproken door het Pachthof in Arnhem, is het nu zo dat het quotum bij pacht voor vijftig procent eigendom is van de pachter en voor de andere vijftig procent van de verpachter. Als echter het Thomsen-arrest wordt gevolgd, dan komen de totale productierechten bij de pachter te liggen.

Veerman zei woensdag dat hij zich voorlopig houdt aan de uitspraak van het Pachthof. Koopmans neemt hier geen genoegen mee en wil de minister bij motie overhalen deze situatie te wijzigen, zodat alle melkproductierechten voortaan berusten bij de producent, ofwel de pachter. Dat is in lijn met het Thomsen-arrest.

Bovendien maakt het volgens hem veel goed van de schade die leasers en ook verleasers van melk lijden door het aanstaande verbod op het verleasen van het totale melkquotum. Koopmans voorziet wel dat grote verpachters, zoals Fortis/Fagoed, stevig in het geweer komen. De kans is groot dat het plan van Koopmans steun krijgt van een Kamermeerderheid. De fracties van PvdA, LPF en SGP hebben aangegeven de redenering van Koopmans te kunnen volgen.
(Bron: Agd)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.