Home

Achtergrond

Kasgebied Zuid-Holland groter dan gedacht

Zuid-Holland heeft veel meer tuinbouwgrond dan de 5.800 hectare, waarvan politieke plannenmakers tot nu toe uitgaan. Volgens berekeningen vanaf luchtfoto's is er minstens 7.300 hectare aan kassen. Maar ook dat getal is nog lager dan de werkelijkheid.

In geen enkele becijfering is grond meegeteld die er nog bijkomt voor tuinderswoningen, waterbassins etc. Ook 'plat glas' en teelten onder plastic zijn niet meegerekend. Met dat erbij komt de oppervlakte nog een stuk hoger uit dan 7.800 hectare.

Dit valt af te leiden uit een plan van gedeputeerde L. van der Sar (CDA, Tuinbouw). Hij wil een heldere rekenmethode, want duidelijkheid is nodig bij de politieke strijd over een uitwijkplek voor Westlandse en Haagse tuinders (Madestein). Velen van hen moeten weg voor vernieuwing van oude Westlandse kassengebieden en voor woningbouw.

De provincie wil deze tuinders eerst verplaatsen naar de omgeving van Berkel, maar als het daar vol is moet er een nieuwe locatie zijn. De vraag is nu of dat de Zuidplaspolder tussen Gouda en Zoetermeer, danwel bij Cromstrijen in de Hoeksche Waard moet zijn. Volgens de provincieleiding gaat het om een nieuwe locatie van 200 hectare, maar uit het rekenplan van Van der Sar valt nu af te leiden dat daarmee 'pure teeltgrond' wordt bedoeld. Met de verdere bedrijfsruimte die dan nog nodig is voor het nieuwe kassengebied komt dat in feite neer op zeker 300 hectare. (Haagsche Courant)

Lees ook Weer plan voor kassen in Cromstrijen

Lees ook Structuurplan voor Zuidplaspolder

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.