Home

Achtergrond

Kansrijke Limburgse bosprojecten stagneren

In Limburg staat de omvorming van agrarische gronden naar bos ernstig onder druk. De 'Subsidieregeling Natuurbeheer' van het Ministerie van Landbouw, die de waardedaling van de grond als gevolg van de bosaanleg compenseert, schiet danig te kort. Voor de Provincie is de problematiek zodanig urgent dat gedeputeerde Odile Wolfs een brief naar Minister Veerman heeft gestuurd met het verzoek om verhoging van het budget en het 'ontschotten' van de regeling.

Nieuwe projecten hebben een gemiddelde voorbereidingstijd van twee tot vier jaar. Voorbeelden van knelpunten die nu dreigen te ontstaan zijn: het 'Rucydo bos' in Eckelrade, het 'Taterbosch' uit Landschapspark Susteren, 'Kronenbergerheide' in Sevenum, de nieuwe landgoederen 'De Schans' in Stramproy en het 'Lemmenhof' in Ell. Deze initiatiefnemers mochten er redelijkerwijs vanuit gaan dat op het moment dat men tot uitvoering zou komen er een reële kans bestaat op het verkrijgen van een rijksbijdrage.

Het Rijk stimuleert al jaren de aanleg van nieuw bos. Zo moet er landelijk 30.000 ha bos op landbouwgronden bijkomen. Aan de provincies is gevraagd actief mee te werken. Door de inzet van eigen menskracht en bijbehorende stimuleringsregeling leidt dit de komende jaren tot bijna 300 ha nieuw bos in Limburg. Op dit moment is ongeveer een kwart van de doelstelling gerealiseerd.

Meer informatie Subsidieregeling Natuurbeheer van LNV

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.