Home

Achtergrond

Kamer slikt beperking verleasen

De Tweede Kamer heeft zich woensdag morrend neergelegd bij de aanstaande beëindiging van het volledig verleasen van het melkquotum. Dit gebeurde nadat demissionair minister Cees Veerman (landbouw) op indringende wijze duidelijk had gemaakt dat er geen andere mogelijkheid is.

Volgens Veerman kan niet anders worden gehandeld als gevolg van het Thomsen-arrest en de Europese verordening naar aanleiding daarvan. Uit het Thomsen-arrest vloeit voort dat uitsluitend de producent houder mag zijn van productierechten.

De Europese Commissie heeft vervolgens een verordening opgesteld waarin staat dat melkveehouders voortaan maximaal dertig procent van hun quotum mogen verleasen. Veerman betoogde ook dat hij geen ruimte heeft om de verleasers van melk nog meer tijd te geven het volledig verleasen van hun quotum te stoppen. Hij vreest dat de Europese Commissie Nederland anders voor het Europese Hof sleept. Daar heeft Veerman absoluut geen trek in, zei hij. Hij wees er op dat ook Groot-Brittannië en Ierland maatregelen hebben getroffen om het melkleasen te beperken.

Het ministerie werk aan een verdere uitwerking van de details en aanpassing van de Regeling Superheffing 1993.

Lees ook Einde aan volledig verhuren van melkquotum per 1 april 2004

Meer informatie Volledige tekst Thomsen-arrest

Pachtverhoudingen melkquotum

Volgens de fracties van het CDA en de LPF zou het Thomsen-arrest er ook toe moeten leiden dat de 50/50-regeling voor gepacht melkquotum, komt te vervallen. Als de productierechten bij de producent horen, moet het melkquotum dus bij de pachter in eigendom zijn en niet bij de verpachter, aldus de Kamerleden. Veerman wil deze redenering niet volgen. Volgens hem is de 50/50-regeling gebaseerd op een uitspraak van de Hoge Raad. Die uitspraak staat nog steeds. Als er geen andere jurisprudentie komt, zal Veerman niet aan deze regeling tornen, zei hij.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.