Home

Achtergrond

Kabinet wil arbeidsdeelname ouderen bevorderen

Werkgevers die een werknemer van 57,5 jaar of ouder ontslaan, moeten een eigen bijdrage aan de werkloosheidslasten gaan betalen. Dat staat in het Wetsvoorstel werkgeversbijdrage oudere werknemers van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De bijdragen van de werkgevers die oudere werknemers ontslaan, vloeien naar de WW-fondsen. Dit leidt tot een verlaging van de algemene WW-premie voor werkgevers. Over het geheel gezien betekent dat dus geen lastenverzwaring. Tegelijkertijd worden uitkeringsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder met reële kansen op de arbeidsmarkt weer verplicht te solliciteren.

De werkgeversbijdrage is verschuldigd zolang de werkloosheid duurt, dus maximaal 7,5 jaar. In tegenstelling tot eerdere plannen, is de werkgeversbijdrage alleen van toepassing op de oudere werknemers die vanaf heden (het moment van indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer) worden ontslagen. Voor deze werknemers hoeft pas een bijdrage te worden betaald vanaf het moment dat de wet na goedkeuring door het parlement van kracht is.

Om te voorkomen dat oudere werknemers niet meer aan de slag komen, geldt deze maatregel niet voor werknemers die na hun 50ste verjaardag in dienst komen. Ook hoeft de werkgever geen bijdrage aan de werkloosheidsuitkering te betalen, als de werknemer zelf ontslag heeft genomen (in uitzonderlijke gevallen hebben werknemers namelijk ook recht op een WW-uitkering als zijzelf hebben opgezegd, bijvoorbeeld omdat hun partner verhuist).

De gefaseerde herinvoering van de sollicitatieplicht geldt voor alle mensen die voordat ze 64 zijn een uitkering gaan ontvangen. Hierop gelden echter een aantal uitzonderingen.Het kabinet streeft ernaar de wet en daaraan gekoppeld het besluit tot herinvoering van de sollicitatieplicht in werking te laten treden per 1 januari 2004.

Werkgeversbijdrage en uitzonderingen sollicitatieplicht Brief aan de kamer.

Meer informatie Volledige wettekst

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.