Home

Achtergrond 299 x bekeken

Inspecteur past winstverdeling in maatschap onterecht aan

Een vader die met zijn twee zoons een maatschap exploiteert ziet de winstverdeling door de inspecteur niet geaccepteerd. De inspecteur meent dat de vader te weinig kapitaalsvergoeding vraagt voor de bestanddelen die vader aan zijn zoons ter beschikking stelt. De vader vindt juist dat de arbeid voor de zoons redelijk beloond moet worden ook in jaren van verlies. Hij vreest dat anders de zoons er wel eens de brui aan zouden kunnen geven.

Uiteindelijk zal de belastingrechter over deze aangelegenheid moeten beslissen. Daarbij zal de vraag aan de orde komen, wie er nu eigenlijk beslist wat zakelijk is, de belastingdienst of een ondernemer zelf.

Vader heeft zijn oorspronkelijke landbouwbedrijf verkocht aan een projectontwikkelaar. Hij heeft een zeer hoge opbrengst genoten en daarvoor een nieuw groot landbouwbedrijf gekocht. Doordat vader heeft verkocht met een clausule dat hij de grond nog 6 jaar kon gebruiken in zijn landbouwbedrijf was de winst voor het overgrote deel onbelast. Doordat het gebruiksrecht werd gewaardeerd en geactiveerd ontstond naast de onbelaste winst ook nog een aftrekpost. Op het gebruiksrecht kon worden afgeschreven. Zo kreeg vader een negatief inkomen uit twee ondernemingen.

Inspecteur is het er niet mee eens

Vader zou veel meer winst hebben moeten genieten, aldus de inspecteur. Door het niet bedingen van een behoorlijke kapitaalsvergoeding en de zoons een arbeidsvergoeding te geven bevoordeelt vader zijn zoons.

De inspecteur zal het voor de rechter niet gemakkelijk krijgen. Voordelen in de "kosten-sfeer" die natuurlijke personen elkaar op zakelijke gronden doen toekomen worden in beginsel niet fiscaal gecorrigeerd. Met andere woorden, niet de inspecteur bepaalt wat zakelijk is, de ondernemer bepaalt dat. Ook ogenschijnlijke domheden kunnen zakelijk zijn en pas als overduidelijk geen zakelijk belang te onderkennen is kan correctie plaatsvinden. In dit geval lijkt de inspecteur weinig kansrijk. Als de zoons niet behoorlijk worden beloond zullen zij hun heil elders zoeken. Vader zal dan vervangend personeel moeten gaan zoeken, en dat is niet goedkoop. Er is dus wel degelijk een zakelijk belang bij het eerst belonen van de arbeid en het in tijden van minder winst genoegen nemen met geen of een lage kapitaalsbeloning. De winst kan zelfs negatief zijn voor vader!

Fiscus is geen ondernemer
Inspecteurs dienen zich niet te bemoeien met bedrijfsbeleid. Wetgeving en jurisprudentie staan dat ook niet toe. Ondernemers bepalen zelf hoe zijn hun onderneming wensen te exploiteren. Pas als er overwegend privé motieven aan de orde zijn kan de zaak anders komen te liggen. Dat zal de inspecteur dan echter aannemelijk moeten maken. Ga dus niet te snel akkoord met correcties. (mr W.P. Keulers)

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.