Home

Achtergrond

’Hoge grondprijzen maken rendabel boeren onmogelijk'

Rendabel boeren is door de hoge grondprijzen niet of nauwelijks mogelijk. Dat constateert de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) in haar jaarverslag 2002. De grondprijzen zijn in 2002 weliswaar gedaald, maar het niveau blijft volgens de vereniging te hoog.

De hoge grondprijzen hebben een voor de FPG direct negatief effect op de inkomsten uit pacht. Volgens de vereniging stijgen de kosten en de prijzen van grond, terwijl de inkomsten uit pacht teruglopen. De FPG wil daarom dat de overheid voor fiscale voordelen zorgt, waardoor de effecten van de hoge grondprijzen worden gecompenseerd.

De FPG voorziet problemen in het landelijk gebied, mede door de bezuinigingswoede van het kabinet. Het rendabeler maken van grondgebonden landbouwbedrijven, landgoederen en bosbedrijven door groene of blauwe diensten te verrichten, lijkt voorlopig geen optie omdat daar geen geld voor is.

Daarnaast zijn boeren en particuliere grondbezitters volgens de FPG huiverig om te opereren op een markt waarbij het rijk hoofdafnemer is en bedrijven voor een groot deel afhankelijk raken van subsidies. Voor een gezond en aantrekkelijk buitengebied, is het volgens de FPG nodig dat het landelijk gebied hoger op de politieke agenda komt te staan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.