Home

Achtergrond

"Geen vrijheid ziekenfondsverklaring"

Voor het afgeven van een ziekenfondsverklaring aan een kleine zelfstandige heeft de belastinginspecteur geen beleidsvrijheid, aldus de uitspraak van de Hoge Raad.

Een kleine zelfstandige moest in 2000 verplicht in het ziekenfonds, omdat hij aan de voorwaarden daarvoor voldeed (verzekerd zijn ingevolge art. 3, eerste lid, aanhef en onder a WAZ en een inkomen dat niet meer bedraagt dan fl. 41.200). De zelfstandige was het daar niet mee eens en ging hiertegen tevergeefs in beroep bij het Gerechtshof in Den Haag. Het Hof besliste namelijk dat de ziekenfondsverzekering rechtstreeks uit de Wet voortvloeit als aan de bovengenoemde criteria is voldaan.

Aan de inspecteur komt daarom geen enkele beleidsvrijheid toe om op grond van een belangenafweging het afgeven van een ziekenfondsverklaring achterwege te laten, aldus het Hof. De Hoge Raad vindt dat ook en verklaart het cassatieberoep van de kleine zelfstandige ongegrond.

Meer informatie Uitspraak van de Hoge Raad

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.